piątek, 05.06.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Modelowanie silnika indukcyjnego (wrzecionowego) pamięci masowych o dwóch stopniach swobody ruchu. Badanie własności eksploatacyjnych - a w szczególności drgań (grant młodego badacza - mgr inż. Wojciech Kołton)
Termin realizacji: 2011 - 2012
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński
Źródło finansowania:
...
Opis:
Cele naukowe projektu to: badanie właściwości eksploatacyjnych silników wrzecionowych stosowanych w pamięciach masowych, ze szczególnym uwzględnieniem występujących w nich drgań promienistych. W ramach pracy wykonano stanowisko badawcze umożliwiające pomiar drgań promienistych występujących w sinikach wrzecionowych pamięci masowych, oraz zaproponowano algorytm umożliwiający podział drgań promienistych na powtarzalne i niepowtarzalne.