piątek, 05.06.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Developing innovative method for recycling used chip board furniture and plastics by producing new environment friendly reusable multipurpose composite material – FurnitReuse
Termin realizacji: 2011 - 2013
Kierownik:
dr inż. Grzegorz Kłapyta
Źródło finansowania:
Komisja Europejska
Opis:
Projekt badawczy o akronimie „FurnitReuse”, współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach mechanizmu „Research for SMEs” 7 Programu Ramowego. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii produkcji kompozytowego materiału z odpadów drewnopochodnych oraz niesortowanych tworzyw sztucznych odzyskiwanych w firmach zajmujących się recyclingiem. Pomysłodawcą projektu jest firma Ekotech Recycling S.c. z Tychów, która skontaktowała się z pracownikami Katedry Mechatroniki na Politechnice Śląskiej z zapytaniem o rozwiązanie problemu utylizacji niesegregowanych odpadów plastikowych. W skład konsorcjum wchodzą cztery instytucje badawcze (2 z Polski i po jednej z Niemiec i Węgier) oraz 5 małych przedsiębiorstw (z Polski, Niemiec, Litwy, Hiszpanii i Turcji).