piątek, 10.04.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Wielkanoc2020

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


Międzynarodowe wyjazdy / przyjazdy wstrzymane do odwołania

    

Na podstawie art.23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w związku z komunikatami Generalnego Inspektora Sanitarnego, a także zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, Politechnika Śląska wstrzymuje do odwołania wszystkie międzynarodowe wyjazdy i przyjazdy studentów, doktorantów i pracowników Uczelni.

 
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Development of Joint International Master Degree and Lifelong Learning Framework in Mechatronics - JIM2L
Termin realizacji: 2011 - 2014
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński
Źródło finansowania:
Komisja Europejska
Opis:
JIM2L jest projektem realizowanym w ramach programu TEMPUS. Celem programu jest rozwój system edukacyjnego na poziomie szkolnictwa wyższego w Egipcie i Jordanii poprzez opracowanie i wdrożenie studiów drugiego stopnia na kierunku Mechatronika. Ponadto projekt przewiduje stworzenie centrów szkoleniowych realizujących szkolenia dedykowane dla inżynierów zatrudnionych w przemyśle. Ze strony UE uczestnikami programu są Bochum University of Applied Sciences (grant holder), London South Bank University i Politechnika Śląska. Ponadto jako partner przemysłowy w projekt jest zaangażowana niemiecka firma EON. Beneficjentami projektu są dwa uniwersytety z Jordanii (German Jordanian University, Philadelphia University) oraz trzy z Egiptu (Zagazig University, Higher Technological Institute, Heliopolis University).