niedziela, 23.02.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Sterowanie układami napędowymi z silnikami indukcyjnymi oraz robotami przemysłowymi w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego z wykorzystaniem sieci Internet (grant promotorski - mgr inż. Paweł Kielan)
Termin realizacji: 2010 - 2011
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński
Źródło finansowania:
...
Opis:
W pracy opracowano metodologię oraz stanowisko badawcze do prowadzenia badań symulacyjnych układów regulacji z pętlą sprzężenia zwrotnego zamkniętą przez emulator symulujący działanie sieci Internet. Prowadzenie badań symulacyjnych (przy wykorzystaniu modeli matematycznych implementowanych w programie SIMULINK lub na karcie procesorów sygnałowych DSP1104) pozwala poszerzyć badaną klasę obiektów i umożliwia prowadzenie badań przy szerokiej gamie możliwych parametrów obiektu sterowania i nastaw regulatora. Przedstawiono również wyniki badań eksperymentalnych potwierdzających celowość badań, jak też główny kierunek badań oparty na założenie, że sieć Internet dla potrzeb sterowania w układach regulacji może być wykorzystana dla określonej grupy obiektów oraz rodzajów sterowania.