piątek, 05.06.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Analiza systemu sterowania wektorowego silnika indukcyjnego obrotowo-liniowego i badanie własności napędu przy złożonej trajektorii ruchu (grant promotorski - mgr inż. Marcin Szczygieł)
Termin realizacji: 2010 - 2011
Kierownik:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński
Źródło finansowania:
...
Opis:
W procesie badawczym silnika liniowo – obrotowego przeprowadzono badania ukierunkowane na oddziaływanie modułu R na moduł L, które według wiedzy autora nie były dotychczas prowadzone i nie znalazły odzwierciedlenia w dostępnej literaturze. Wyjaśniono mechanizm wzajemnego oddziaływania obu modułów: sprzężenia mechanicznego (oddziaływanie poprzez siły tarcia) oraz sprzężenia elektromagnetycznego (oddziaływanie poprzez zniekształcenie rozkładu pola magnetycznego) i zaproponowano opis tych zjawisk w stanach statycznych i dynamicznych przy pomocy odpowiednich charakterystyk. Znajomość wzajemnego oddziaływania modułów jest istotna przy opracowywaniu algorytmów sterowania i pozycjonowania końcówki roboczej urządzeń, napędzanych silnikiem o dwóch stopniach swobody ruchu.