piątek, 10.04.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Wielkanoc2020

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


Międzynarodowe wyjazdy / przyjazdy wstrzymane do odwołania

    

Na podstawie art.23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w związku z komunikatami Generalnego Inspektora Sanitarnego, a także zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, Politechnika Śląska wstrzymuje do odwołania wszystkie międzynarodowe wyjazdy i przyjazdy studentów, doktorantów i pracowników Uczelni.

 
Badania Wydziału Elektrycznego
Tytuł:
Pomiary charakterystyk elektro-termo-mechanicznych stopów z pamięcią kształtu (Shape Memory Alloy - SMA)
Termin realizacji: 2009 - 2010
Kierownik:
dr inż. Grzegorz Kłapyta
Źródło finansowania:
...
Opis:
Celem projektu było zaprojektowanie oraz wykonanie zautomatyzowanego stanowiska pomiarowego do wyznaczania charakterystyk elektro-mechanicznych stopów z pamięcią kształtu. W ramach projektu wykonano serię badań wybranego aktuatora cięgnowego typu F2000, wykonanego z Nitinolu oraz wyznaczono pomiarowo jego charakterystyki. Opracowano aproksymację charakterystyk z wykorzystaniem zmodyfikowanego równania Fermiego – Diraca, i na podstawie otrzymanych równań sformułowano model matematyczny aktuatora.