sobota, 29.02.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

ELEKTRYKARok LXI (2015)
KwartalnikZeszyt 2 (234)
 

KOMITET NAUKOWY

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne

  1. Sławomir BIEROŃSKI, Roman KORAB, Robert OWCZAREK: Wpływ regulacji przesuwników fazowych instalowanych w rejonie Europy Srodkowo-Wschodniej na transgraniczne przepływy mocy
  2. Roman NIESTRÓJ, Tadeusz BIAŁOŃ, Marian PASKO: Synteza proporcjonalnego obserwatora zmiennych stanu silnika indukcyjnego analityczną metodą lokowania biegunów
  3. Roman NIESTRÓJ, Tadeusz BIAŁOŃ, Marian PASKO: Synteza obserwatora proporcjonalnego z zadaną wartością wskaźnika wzmocnienia macierzy sprzężenia zwrotnego
  4. Artur SZEWCZUK, Marek BŁAHUT: Model czujnika światłowodowego na bazie wielomodowych struktur interferencyjnych
  5. Arkadiusz DOMORACKI, Krzysztof BODZEK: Termiczna analiza MES obwodów drukowanych
  6. Tomasz SZUBRYT, Paweł KOWOL: Projekt i wykonanie stanowiska laboratoryjnego do badania silnika z magnesami trwałymi
  7. Paweł KOWOL, Grzegorz KŁAPYTA, Tomasz TRAWIŃSKI, Paweł KIELAN, Marcin SZCZYGIEŁ, Marek KCIUK, Zbigniew PILCH: Zaawansowane urządzenia i systemy mechatroniczne
  8. Marcin NIEDOPYTALSKI: Ocena zdolności wykrywania zwarć pośrednich dla różnych sposobów parametryzacji zabezpieczeń odległościowych linii wysokich napięć o zintensyfikowanych zdolnościach przesyłowych – Część I (sposoby parametryzacji)
  9. Marcin NIEDOPYTALSKI: Ocena zdolności wykrywania zwarć pośrednich dla różnych sposobów parametryzacji zabezpieczeń odległościowych linii wysokich napięć o zintensyfikowanych zdolnościach przesyłowych – Część II (efektywność działania)