sobota, 29.02.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

ELEKTRYKARok LXI (2015)
KwartalnikZeszyt 4 (236)
 

KOMITET NAUKOWY

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne

 1. Marcin MACIĄŻEK, Dariusz GRABOWSKI: Porównanie algorytmów sterowania energetycznymi filtrami aktywnymi
 2. Piotr PRUSKI, Stefan PASZEK: Obliczenia elektromechanicznych wartości własnych systemu elektroenergetycznego na podstawie przebiegów prędkości kątowej przy zakłóceniu skokowym
 3. Dominik SZUSTER, Adrian NOCOŃ, Stefan PASZEK: Elektromechaniczne stany przejściowe źródeł rozproszonych pracujących w sieci dystrybucyjnej
 4. Tadeusz BIAŁOŃ, Arkadiusz LEWICKI, Roman NIESTRÓJ, Marian PASKO: Nieproporcjonalne obserwatory strumieni magnetycznych silnika indukcyjnego
 5. Grzegorz KŁAPYTA, Paweł KOWOL, Wojciech BURLIKOWSKI, Damian KRAWCZYK, Marcin SZCZYGIEŁ, Tomasz TRAWIŃSKI, Jarosław DOMIN: Niekonwencjonalne przetworniki elektromechaniczne
 6. Marcin KASPRZAK, Zbigniew KACZMARCZYK, Piotr LEGUTKO, Piot ZALEŚNY: Wysokoczęstotliwościowe falowniki rezonansowe klasy DE i E – modelowanie, sterowanie, zastosowania
 7. Henryk KOCOT, Roman KORAB, Robert OWCZAREK, Maksymilian PRZYGRODZKI, Kurt ŻMUDA: Metody przeciwdziałania nieplanowym przepływom mocy w połączonym systemie elektroenergetycznym
 8. Dominik DUDA, Zbigniewa GACEK, Krzysztof MAŹNIEWSKI, Marek SZADKOWSKI, Rafał SOSIŃSKI: Pomiary wyładowań niezupełnych w diagnostyce układów izolacyjnych urządzeń elektroenergetycznych
 9. Henryk URZĘDNICZOK: Analiza wpływu błędów dynamicznych w torze sprzężenia zwrotnego na jakość regulacji automatycznej
 10. Ruslan VLASENKO, Oleksii BIALOBRZHESKYI, Andrii GLADYR: Ocena komponentów mocy sieci elektrycznej podczas pracy aktywnego filtra według IEEE 1459-2010 standard
 11. Serhii SERHIIENKO, Andrii GLADYR, Maya DERNOVA: Rozwój wykształcenia podyplomowego na Ukrainie