czwartek, 09.04.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Wielkanoc2020

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


Międzynarodowe wyjazdy / przyjazdy wstrzymane do odwołania

    

Na podstawie art.23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w związku z komunikatami Generalnego Inspektora Sanitarnego, a także zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, Politechnika Śląska wstrzymuje do odwołania wszystkie międzynarodowe wyjazdy i przyjazdy studentów, doktorantów i pracowników Uczelni.

 

ELEKTRYKARok LXII (2016)
KwartalnikZeszyt 2 (238)
 

KOMITET NAUKOWY

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne

  1. Tomasz BARTNIKOWSKI: Symulacja rozkładu indukcji magnetycznej w cewkach helmholtza z zastosowaniem programu femm 4.2
  2. Agnieszka JAKUBOWSKA-CISZEK, Janusz WALCZAK: Analiza zjawisk rezonansowych w złożonych obwodach ułamkowego rzędu
  3. Janusz HETMAŃCZYK, Krzysztof KRYKOWSKI, Antoni SKOĆ: Rezonans mechaniczny w wysokoobrotowym bezszczotkowym silniku prądu stałego
  4. Maciej KLIMAS, Dariusz GRABOWSKI, Anna PIASKOWY: Analiza sprawności wyrzutni elektromagnetycznej
  5. Tadeusz BIAŁOŃ, Marian PASKO, Jarosław MIROWSKI, Marek KURKOWSKI: Projektowanie pasywnych filtrów rezonansowych do tłumienia wyższych harmonicznych prądów w instalacjach jednofazowych
  6. Sebastian BARWINEK: Przyrząd wirtualny do pomiaru kąta przesunięcia fazowego
  7. Agnieszka JAKUBOWSKA-CISZEK, Jerzy JAKUBOWSKI: Synteza elektronicznych elementów ułamkowego rzędu o dowolnych parametrach ułamkowego rzędu
  8. Maciej WŁODARCZYK, Jarosław SZCZEPANIAK: Stany nieustalone w czwórnikach kątowych z elementami ułamkowego rzędu