czwartek, 09.04.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Wielkanoc2020

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


Międzynarodowe wyjazdy / przyjazdy wstrzymane do odwołania

    

Na podstawie art.23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w związku z komunikatami Generalnego Inspektora Sanitarnego, a także zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, Politechnika Śląska wstrzymuje do odwołania wszystkie międzynarodowe wyjazdy i przyjazdy studentów, doktorantów i pracowników Uczelni.

 

ELEKTRYKARok LXIII (2017)
KwartalnikZeszyt 3-4 (243-244 )
 

KOMITET NAUKOWY

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne

  1. Jerzy HICKIEWICZ, Piotr RATAJ: Działalność Ignacego Mościckiego w dziedzinie elektrotechniki w 150 rocznicę jego urodzin
  2. Andrzej ZAWADZKI, Maciej WŁODARCZYK: Metoda CFE – analiza jakości aproksymacji odwrotnej transformaty Laplace’a ułamkowego rzędu
  3. Jarosław SZCZEPANIAK, Maciej WŁODARCZYK: Propagacja impulsów prostokątnych w kaskadzie czwórników
  4. Roman KORAB, Robert OWCZAREK, Marcin POŁOMSKI: Koordynacja przesuwników fazowych za pomocą algorytmu rojowego
  5. Robert WÓJCICKI, Krzysztof DĘBOWSKI: Wpływ fotowoltaicznych mikroinstalacji prosumenckich na kształtowanie profilu KSE w świetle nowej ustawy o OZE
  6. Bartłomiej TWOREK: Błędy przy projektowaniu instalacji elektrycznych w pojazdach samochodowych
  7. Wojciech LUBICKI, Maksymilian PRZYGRODZKI: Wybrane metody wyznaczania probabilistycznego rozpływu mocy

 

 

Andrzej PRZYTULSKI