niedziela, 09.08.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Wycieczka Koła SEP przy Politechnice Śląskiej

Koło SEP przy Politechnice Śląskiej organizuje wycieczkę dla członków SEP i osób towarzyszących do Elektrowni Pompowo - Szczytowej Porąbka Żar. Wycieczka odbędzie się w sobotę 20 września 2014 roku. W programie przewidziano zwiedzanie Elektrowni, wyjazd kolejką na górę Żar, spacer do zapory w Porąbce, zwiedzanie Browaru w Żywcu.

Koszt wycieczki:

  • członek SEP - 15 zł,
  • osoba towarzysząca - 25 zł,
  • dziecko -15 zł.

Koszt wycieczki obejmuje przejazd, wejście do Elektrowni, wyjazd kolejką na górę Żar oraz zwiedzanie i degustację w Browarze. Na górze Żar znajdują się dwie restauracje. Będzie przewidziany czas na posiłek opłacany już indywidualnie.

Zapisy i wpłaty przyjmuje od 3 września 2014 roku kol. Bogusław Kasperczyk w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki, budynek B Wydziału Elektrycznego, pokój 21b. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowy program wycieczki w załączniku

3 miejsce w ogólnopolskim konkursie SEP dla absolwenta Wydziału Elektrycznego

Ogłoszono wyniki ogólnopolskiego konkursu Stowarzyszenia Elektryków Polskich na najlepsze prace dyplomowe magisterskie i inżynierskie. Wśród laureatów znajduje się mgr inż. Kamil Czura, absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Jego praca pt.: Koncepcja, projekt i wykonanie systemu automatyki budynkowej, wykorzystującego sieci Internet i GSM zdobyła trzecie miejsce.

Mgr inż. Kamil Czura ukończył z wyróżnieniem kierunek Mechatronika. Do konkursu ogólnopolskiego zakwalifikował się zdobywając pierwsze miejsce w uczelnianym konkursie SEP na najlepszą pracę z elektryki. Prace mgr. inż. Kamila Czury regularnie zdobywają nagrody – projekt inżynierski zdobył drugie miejsce w uczelnianym konkursie SEP rok wcześniej. Jego praca magisterska bierze także udział w konkursie organizowanym przez firmę ABB i została zakwalifikowana do drugiego etapu (z trzech). Poza tym mgr inż. Kamil Czura jest autorem publikacji w czasopismach punktowanych (Elektronika, PAK) oraz prezentował wyniki swoich prac na ogólnopolskich konferencjach np. KKE – Krajowa Konferencja Elektroniki w Darłówku. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Informacja o konkursie SEP na stronie: http://sep.com.pl 

Dr inż. Jan KAPINOS Prezesem Oddziału Gliwickiego SEP

W dniu 4 marca 2014 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Gliwickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Mamy przyjemność poinformować, że w trakcie spotkania dr inż. Jan KAPINOS, członek naszego Koła, został wybrany Prezesem Oddziału Gliwickiego SEP w kadencji 2014-2018.

Również inni przedstawiciele naszego Koła zostali wybrani do władz Oddziału Gliwickiego SEP. Do składu Zarządu wybrano: dra hab. inż. Kazimierza Gierlotkę, prof. Pol. Śląskiej, dra inż. Szymona Ciurę, dra inż. Bogusława Kasperczyka i dra inż. Jana Machniewskiego. Do składu Komisji Rewizyjnej Oddziału wybrano dra inż. Antoniego Przygrodzkiego, a dr inż. Roman Miksiewicz został wybrany do składu Sądu Koleżeńskiego Oddziału.

W imieniu członków Koła składamy kolegom serdeczne gratulacje i życzymy pomyślności w działaniach na rzecz Oddziału Gliwickiego SEP.

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła SEP

W dniu 5 lutego 2014 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła nr 10 Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy Politechnice Śląskiej połączone z tradycyjnym spotkaniem noworocznym członków koła. W trakcie spotkania dokonano podsumowania działalności w kadencji 2010-2014 oraz dokonano wyboru władz koła na kadencję 2014-2018. Prezesem Koła został wybrany dr inż. Tomasz Rusek. Do składu Zarządu wybrano: dra inż. Adama Heyduka, dra inż. Jan Kapinosa, dra inż. Bogusława Kasperczyka, dr inż. Beatę Krupanek, mgra inż. Pawła Kubka, dra inż. Jana Machniewskiego i dra inż. Piotra Zientka. Następnie wybrano członków Komisji Rewizyjnej: dra inż. Jarosława Joostberensa, dra inż. Jerzego Ihnatowicza i dra inż. Romana Miksiewicza.

Następnie zebrani dokonali wyboru Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Gliwickiego SEP, które odbędzie się w dniu 4 marca 2014 r. Na Walnym Zgromadzeniu Oddziału koło reprezentować będą: dr inż. Szymon Ciura, dr inż. Andrzej Cholewa, dr hab. inż. Kazimierz Gierlotka, prof. Pol. Śląskiej, dr inż. Jan Kapinos, dr inż. Lucjan Karwan, dr inż. Bogusław Kasperczyk, dr inż. Jan Machniewski, dr inż. Roman Miksiewicz, prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień, dr inż. Antoni Przygrodzki i dr inż. Tomasz Rusek.

XLV Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z elektryki w 2013 r.

XLV Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z elektryki w  2013 r.

W dniu 29 listopada 2013 r. po zapoznaniu się z pracami dyplomowymi oraz ich prezentacjami Komisja Konkursowa w składzie: dr hab. inż. Kazimierz Gierlotka, prof. Pol. Śl. (przewodniczący), dr inż. Jan Kapinos, dr inż. Bogusław Kasperczyk, mgr inż. Krzysztof Kolonko, dr inż. Tomasz Rusek postanowiła przyznać nagrody następującym osobom:

I nagroda
mgr inż. Kamil CZURA
II nagroda
mgr inż. Przemysław GAWLICZEK
II nagroda
mgr inż. Tomasz TOMASZCZYK
III nagroda
mgr inż. Adam SKIBA
wyróżnienia otrzymują:
mgr inż. Wojciech PIELUCHA
mgr inż. Kamil WELON

 Regulamin KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ Z ELEKTRYKI