niedziela, 09.08.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Zarząd Oddziału Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej

Krzysztof Kolonko
Prezes
Andrzej S. Grabowski
Wiceprezes
Marian Pasko
Wiceprezes
Barbara Huchla
Sekretarz
Robert Szymaszek
Skarbnik
Wiesław Matulka
Przewodniczący Zespołu Organizacyjnego
Iwo Cholewicki
Kronikarz
Zofia Cichowska
Joanna Janus-Jurczyk
Jan Kapinos
Tadeusz Lipiński
Michał Płonka
Janina Szymanowicz

Komisja Rewizyjna

Kazimierz Gierlotka
Przewodniczący
Krzysztof Dębowski
Mirosław Krzakiewicz

Sekretariat i księgowość

Alina Hordyniak