piątek, 05.06.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


XVI Zjazd Wychowanków w 2012 r.

22 października 2012 roku, spotkali się w auli 300 po raz kolejny absolwenci Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Zjazd otworzył ustępujący Prezes Oddziału Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej kol. Krzysztof Kolonko. Witając zgromadzonych przypomniał tych profesorów i kolegów, którzy ubyli z naszego grona od ostatniego Zjazdu i poprosił o uczczenie ich pamięci minutą ciszy. Do prowadzenia obrad Zjazdu poprosił Kol. Ludwika Pinko. Propozycja by kol. L. Pinko przewodniczył obradom została przyjęta przez aklamację. Kol. Pinko podziękował za wybór i przyznał się, że był obecny na wszystkich dotychczasowych Zjazdach. 

Czytaj więcej...