poniedziałek, 27.06.2022 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Zaproszenie na XVII Zjazd Wychowanków Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej

Członkowie Oddziału Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej tradycyjnie co cztery lata (w latach letnich olimpiad) spotykają się na Zjeździe Koleżeńskim, połączonym z Walnym Zebraniem członków Oddziału. Jest to okazja do odnowienia starych i nawiązania nowych kontaktów zawodowych i towarzyskich.

W dniu 24 września 2016r. w murach naszej Alma Mater odbędzie się kolejny, XVII Zjazd Wychowanków. Tak jak w poprzednich latach jego program obejmuje:

  • uroczyste otwarcie z wykładem inauguracyjnym,
  • odnowienie immatrykulacji absolwentów rozpoczynających studia w roku 1966 i w latach wcześniejszych,
  • zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Elektryków SWPŚl.,
  • zwiedzanie oraz spotkania w Instytutach i Katedrach,
  • obiad i kolację koleżeńską w stołówce studenckiej.

Będzie możliwość zarezerwowania noclegu w domach studenckich.

Wydział Elektryczny jest jednym z czterech wydziałów założycielskich Politechniki Śląskiej i jako jeden z nielicznych nie zmieniał swojej nazwy. Zmieniał natomiast i unowocześnił programy nauczania oraz laboratoria naukowo-badawcze. Jest jednym z najlepszych wydziałów z zakresu szeroko rozumianej elektryki w kraju. Zawdzięcza to swoim pracownikom i absolwentom. W ubiegłym roku Wydział Elektryczny uroczyście obchodził 70-lecie powstania. Niektórzy z Koleżanek i Kolegów brali udział w uroczystościach jubileuszowych w dniach 27-29 października 2015 r.

Mam nadzieję, że nasze spotkanie w dniu 24 września 2016 r., na które zapraszam wszystkich absolwentów Wydziału Elektrycznego, będzie stanowiło dobre podsumowanie jego 70-lecia.

Z pozdrowieniami
Prezes Oddziału Elektryków
Stowarzyszenia Wychowanków Pol. Śl.
mgr inż. Krzysztof KolonkoWspółorganizatorzy XVII Zjazdu Oddziału Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej

  • Współorganizatorzy XVII Zjazdu Oddziału Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej
  • Współorganizatorzy XVII Zjazdu Oddziału Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej
  • Współorganizatorzy XVII Zjazdu Oddziału Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej
  • Współorganizatorzy XVII Zjazdu Oddziału Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej

Rondo prof. Stanisława Fryzego

Na wniosek Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział Elektryków w Gliwcach, w związku z zapoczątkowaną w roku 2008 inicjatywą nadawania nazw obiektom drogowym, Rada Miasta Gliwice podjęła w dniu 19 maja 2016 r. uchwałę w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu w ciągu ulicy Ignacego Daszyńskiego na skrzyżowaniu z ulicami: Józefa Sowińskiego, Adama Mickiewicza i Kozłowską "Rondo prof. Stanisława Fryzego" [projekt wraz z uzasadnieniem].

Prof. Stanisław Fryze (Dziekan Wydziału Elektrycznego w latach 1946-1948) urodził się 1 grudnia 1885 r. w Krakowie. W 1911 r. rozpoczął studia na Oddziale Elektrotechnicznym przy Wydziale Mechanicznym Szkoły Politechnicznej we Lwowie. Pierwsza wojna światowa i czynny udział w niej prof. S. Fryzego były powodem, że dyplom inżyniera otrzymuje dopiero w 1917 r. W 1923 r. uzyskuje dyplom doktora nauk technicznych za pracę pt. "Nowa teoria ogólnego obwodu elektrycznego". Był to pierwszy w Polsce doktorat z nauk elektrycznych. W 1925 r. obejmuje Katedrę Elektrotechniki Ogólnej na Politechnice Lwowskiej, gdzie pracuje do końca wojny. W styczniu 1945 r. został aresztowany przez NKWD i wywieziony do Donbasu. Jesienią 1945 r. wrócił do Lwowa, a w czerwcu 1946 r. przyjechał do Gliwic. Na Politechnice Śląskiej prof. S. Fryze objął Katedrę Podstaw Elektrotechniki, którą kierował do przejścia na emeryturę w 1960 r. W 1952 r. został powołany na członka tytularnego, a w 1957 r. członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk. Zmarł 3 marca 1964 r. w Gliwicach.

Nadzwyczajne spotkanie Stowarzyszenia Wychowanków

Dla uczczenia 70 lecia powstania Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej, w dniu 27 października 2015 r. odbyło się nadzwyczajne spotkanie wychowanków wszystkich roczników. W trakcie spotkania wykład wygłosił kol. Z. Śmigiel (pełny tekst wystąpienia). Następnie odbyło się ślubowanie i Pan Dziekan Wydziału, prof. dr hab. inż. Paweł Sowa, wręczył dokumenty powtórnej Immatrykulacji absolwentom, którzy 50 lat temu rozpoczynali studia.

Czytaj więcej...

Spotkanie Zarządu Oddziału z Władzami Dziekańskimi

W dniu 17 marca 2015 r. odbyło się kolejne zebranie Zarządu, tym razem z udziałem Pana Dziekana Wydziału Elektrycznego oraz prodziekanów. Obecny był też prezes i wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

W spotkaniu uczestniczyli: (od lewej w pierwszym rzędzie) M. Krzakiewicz, L. Dobrowolski (Prezes ZG Stow. Wych. Pol. Śl.), K. Kolonko, B. Huchla, Z. Cichowska, J. Janus-Jurczyk. (w drugim rzędzie) M. Pasko, J. Szymanowicz, K. Gierlotka, J. Kapinos, A.S. Grabowski. (w trzecim rzędzie) St. Sulwiński (sekretarz ZG Stow. Wych. Pol. Śl) K. Dębowski, P. Holajn, A. Cichy, Zb. Kaczmarczyk (trzech prodziekanów), R. Szymaszek i P. Sowa - Dziekan.

Grób prof. S. Fryzego po latach starań objęty opieką instytucjonalną

Fryze UM

Wydział Kultury i Promocji Miasta Gliwice informuje, że grób prof. Stanisława Fryzego, wpisany do ewidencji grobów i cmentarzy wojennych oraz innych miejsc pamięci województwa śląskiego (pod nr ewidencyjnym 12/92) został zwolniony z opłaty za jego zachowanie.

Natomiast opiekę nad grobem prof. Stanisława Fryzego sprawować będzie Zespół Szkół Łączności im. prof. Stanisława Fryzego oraz zarządca cmentarza komunalnego - Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Spotkanie Zarządu Oddziału z Władzami Dziekańskimi

W dniu 2 grudnia 2013 r. odbyło się spotkanie Zarządu Oddziału Elektryków z Władzami Dziekańskimi Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Na spotkaniu obecny był także Prezes ZG Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej.

W spotkaniu uczestniczyli: (na zdjęciu od lewej) honorowy prezes kol. Tadeusz Lipiński, wiceprezes prof. Marian Pasko, prezes kol. Krzysztof Kolonko, dziekan prof. Paweł Sowa, prodziekan dr Adam Cichy, (w drugim rzędzie od lewej) kol. Janina Szymanowicz, kol. Zofia Cichowska, prof. Lesław Topór-Kamiński, prezes ZG SWPŚl. kol. Lech Dobrowolski, prodziekan prof. Zbigniew Kaczmarczyk, (w trzecim rzędzie od lewej) kol. Robert Szymaszek, kol. Wiesław Matulka, kol. Barbara Huchla, kol. Joanna Janus-Jurczyk, kol. prof. Kazimierz Gierlotka, kol. Michał Płonka.