niedziela, 09.08.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Członkowie Oddziału Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej tradycyjnie co cztery lata (w latach letnich olimpiad) spotykają się na Zjeździe Koleżeńskim, połączonym z Walnym Zebraniem członków Oddziału. Jest to okazja do odnowienia starych i nawiązania nowych kontaktów zawodowych i towarzyskich.

W dniu 24 września 2016r. w murach naszej Alma Mater odbędzie się kolejny, XVII Zjazd Wychowanków. Tak jak w poprzednich latach jego program obejmuje:

  • uroczyste otwarcie z wykładem inauguracyjnym,
  • odnowienie immatrykulacji absolwentów rozpoczynających studia w roku 1966 i w latach wcześniejszych,
  • zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Elektryków SWPŚl.,
  • zwiedzanie oraz spotkania w Instytutach i Katedrach,
  • obiad i kolację koleżeńską w stołówce studenckiej.

Będzie możliwość zarezerwowania noclegu w domach studenckich.

Wydział Elektryczny jest jednym z czterech wydziałów założycielskich Politechniki Śląskiej i jako jeden z nielicznych nie zmieniał swojej nazwy. Zmieniał natomiast i unowocześnił programy nauczania oraz laboratoria naukowo-badawcze. Jest jednym z najlepszych wydziałów z zakresu szeroko rozumianej elektryki w kraju. Zawdzięcza to swoim pracownikom i absolwentom. W ubiegłym roku Wydział Elektryczny uroczyście obchodził 70-lecie powstania. Niektórzy z Koleżanek i Kolegów brali udział w uroczystościach jubileuszowych w dniach 27-29 października 2015 r.

Mam nadzieję, że nasze spotkanie w dniu 24 września 2016 r., na które zapraszam wszystkich absolwentów Wydziału Elektrycznego, będzie stanowiło dobre podsumowanie jego 70-lecia.

Z pozdrowieniami
Prezes Oddziału Elektryków
Stowarzyszenia Wychowanków Pol. Śl.
mgr inż. Krzysztof KolonkoWspółorganizatorzy XVII Zjazdu Oddziału Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej

  • Współorganizatorzy XVII Zjazdu Oddziału Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej
  • Współorganizatorzy XVII Zjazdu Oddziału Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej
  • Współorganizatorzy XVII Zjazdu Oddziału Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej
  • Współorganizatorzy XVII Zjazdu Oddziału Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej