czwartek, 09.04.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Wielkanoc2020

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


Międzynarodowe wyjazdy / przyjazdy wstrzymane do odwołania

    

Na podstawie art.23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w związku z komunikatami Generalnego Inspektora Sanitarnego, a także zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, Politechnika Śląska wstrzymuje do odwołania wszystkie międzynarodowe wyjazdy i przyjazdy studentów, doktorantów i pracowników Uczelni.

 

Fryze UM

Wydział Kultury i Promocji Miasta Gliwice informuje, że grób prof. Stanisława Fryzego, wpisany do ewidencji grobów i cmentarzy wojennych oraz innych miejsc pamięci województwa śląskiego (pod nr ewidencyjnym 12/92) został zwolniony z opłaty za jego zachowanie.

Natomiast opiekę nad grobem prof. Stanisława Fryzego sprawować będzie Zespół Szkół Łączności im. prof. Stanisława Fryzego oraz zarządca cmentarza komunalnego - Miejski Zarząd Usług Komunalnych.