wtorek, 23.07.2019 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

XVI Zjazd Wychowanków Wydziału Elektrycznego

Na Zebraniu Zarządu Oddziału Elektryków w dniu 5 września 2011 roku powołano komitet organizacyjny XVI Zjazdu Wychowanków. Zarząd planuje zorganizowanie tego Zjazdu w dniu 22 września 2012 roku.

Aktualizacja: XVI Zjazd Wychowanków Wydziału Elektrycznego już za nami - zobacz releację.

Wręczenie książki o prof. S. Fryzem

Wręczenie książki o prof. S.Fryzem

Z inicjatywy Stowarzyszenia Elektryków Polskich w 2010 roku została wydana książka poświęcona prof. Stanisławowi Fryzemu. Jej redaktorami byli: Tomasz Kołakowski oraz absolwenci naszego Wydziału: K. Kolonko, T. Lipiński, M. Pasko, L. Pinko, H. Spierewka.

W dniu 30 sierpnia 2010 r. odbyło się spotkanie zasłużonych dla Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział Elektryków kolegów: Wacława Felczyńskiego i Mariana Sandelewskiego z Prezesem Oddziału kol. K Kolonko oraz z kolegami Tadeuszem Lipińskim i Ludwikiem Pinko. W trakcie spotkania zasłużeni koledzy otrzymali książkę o prof. Stanisławie Fryzem. Koledzy wspominali studenckie czasy i wykłady prof. Fryzego oraz wyrazili satysfakcję z otrzymanej książki.

Wręczenie książki o prof. S.Fryzem

W dniu 8 lutego 2011 r. prezes Oddziału Elektryków kol. Krzysztof Kolonko w towarzystwie poprzedniego prezesa kol. Tadeusza Lipińskiego, wręczyli członkowi honorowemu Stowarzyszenia kol. Jackowi Krywultowi książkę o prof. Fryzem. Wręczenie miało miejsce w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, gdzie kol. J. Krywult pełni funkcję Prezydenta Miasta.

Spotkanie Zarządu Oddziału z Dziekanem

Zarząd Odziału Elektryków - 2008-2012

Zarząd Oddziału Elektryków, wybrany przez Walne Zebranie w dniu 20.09.2008 r. spotkał się z Dziekanem Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W spotkaniu uczestniczyli:

Dziekan Wydziału Elektrycznego
prof. dr hab. inż. Leszek Topór-Kamiński
Zarząd Oddziału Elektryków
w składzie:
Prezes:
Krzysztof Kolonko
Wiceprezesi:
Andrzej S. Grabowski
Marian Pasko
Sekretarz:
Roman Miksiewicz
Skarbnik:
Jan Kapinos
Kronikarz:
Iwo Cholewicki
Członkowie Zarządu:
Zofia Cichowska
Barbara Huchla
Joanna Janus-Jurczyk
Tadeusz Lipiński
Krzysztof Dębowski
Wiesław Matulka
Michał Płonka
Janina Szymanowicz