niedziela, 09.08.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


W dniach 5-12 kwietnia 2018 Wydział Elektryczny był gospodarzem wydarzenia naukowego dla młodzieży szkolnej realizowanego w ramach projektu edukacyjnego EDUTECH pt. "Efektywna współpraca w edukacji szkolnej zorientowana na rozwój technologiczny", który jest częścią programu Erasmus+ Partnerstwa strategiczne w dziedzinie edukacji szkolnej (KA201). Politechnika Śląska jest liderem konsorcjum tego projektu, a jego koordynatorem jest dr inż. Mariusz Stępień.

W dniach 5-12 kwietnia 2018 Wydział Elektryczny był gospodarzem wydarzenia naukowego dla młodzieży szkolnej realizowanego w ramach projektu edukacyjnego EDUTECH pt. "Efektywna współpraca w edukacji szkolnej zorientowana na rozwój technologiczny", który jest częścią programu Erasmus+ Partnerstwa strategiczne w dziedzinie edukacji szkolnej (KA201). Politechnika Śląska jest liderem konsorcjum tego projektu, a jego koordynatorem jest dr inż. Mariusz Stępień.

Przez ponad tydzień grupa prawie 50 młodych ludzi z Francji, Estonii i Polski uczestniczyła w cyklu wydarzeń popularno-naukowych i poznawczo-kulturalnych realizowanych zarówno na wydziale i uczelni, jak i w okolicy. Uczestnikami wydarzeń projektowych byli uczniowie czterech szkół partnerskich. Dwie spośród nich to szkoły reprezentujące poziom szkolnictwa podstawowego: Szkoła Podstawowa nr 5 z Pyskowic i Enseble Scholaire St Leon IX z Nancy (Francja), oraz dwie szkoły reprezentujące poziom szkolnictwa średniego: Zespół Szkół Technicznych z Wodzisławia Śląskiego oraz Tallinn Polytechnic School z Tallinna (Estonia). W trakcie działań projektowych młodzi ludzie mieli możliwość poznania nauk technicznych poprzez zajęcia warsztatowe i wykładowe realizowane na naszej uczelni oraz w szkołach polskich partnerów i poznania bogactwa śląskiej infrastruktury technicznej (uczestnicząc w wizytach w obiektach ze Szlaku Zabytków Techniki - Radiostacji Gliwickiej, Zabytkowej Stacji Wodociągowej „Zawada” w Karchowicach, Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach, Kopalni Guido w Zabrzu oraz Stacji Kolei Wąskotorowej w Rudach), ciesząc się jednocześnie doskonałą wiosenną pogodą. Ramowy obraz historii Polski został przybliżony grupie poprzez całodzienną wizytę w Krakowie.

Szczególny czas młodzi ludzie spędzili w murach naszej uczelni, gdzie przez dwa pełne dni mieli możliwość poczuć się jak prawdziwi studenci. Pierwszy dzień spędzili w całości na Wydziale Elektrycznym. Rozpoczęły go dwugodzinne zajęcia laboratoryjne. Młodzież szkół średnich uczestniczyła w zajęciach z programowania PLC prowadzonych przez dr. K. Bodzka oraz prezentacji wybranych układów napędowych i energoelektronicznych, poprowadzonych przez dr. Grzegorza Jarka i mgr Piotra Zimocha. Młodzież szkół podstawowych w tym czasie zgłębiała tajniki sterowania robotów mobilnych (zajęcia prowadzili dr T. Stenzel i dr M. Sajkowski) oraz wspólnie z mgr. P. Laskiem eksperymentowała z lewitacją magnetyczną w laboratorium nadprzewodnictwa. Po tym wstępie praktycznym odbyło się spotkanie z p. Prorektorem ds. Nauki i Rozwoju, prof. M. Pawełczykiem, który zaprezentował gościom naszą uczelnię, jej strukturę oraz potencjał naukowy i dydaktyczny. W spotkaniu uczestniczyła także p. Dyrektor Centrum Popularyzacji Nauki, prof. A. Ziębińska-Buczyńska, która zaprezentowała działalność Centrum, a także przedstawiła krótki, ale niezwykle widowiskowy wykład na temat DNA. Warto dodać, że na spotkaniu tym obecni byli dyrektorzy obydwu polskich szkół oraz przedstawiciel jednostki samorządowej w osobie p. Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl.

Popołudniowa część zajęć na uczelni miała charakter wykładowy. Pierwszy wykład poprowadzony przez dr. K. Barczaka nazwany został przez młodzież "Magic show" i poświęcony był zrozumieniu praw fizyki poprzez eksperyment. Drugi wykład na temat nowoczesnych materiałów inżynierskich poprowadził tegoroczny laureat nagrody "Edukator", prof. A. Katunin z Wydziału Mechanicznego Technologicznego. Drugi dzień zajęć młodzież spędziła na eksperymentach chemicznych. Zajęcia miały miejsce na Wydziale Chemicznym i były prowadzone przez zespół kierowany przez p. prof. A. Kudelko. Zajęcia wzbudziły wśród młodzieży dużo emocji i wrażeń. Kulminacyjnym wydarzeniem całego pobytu było uroczyste wręczenie dyplomów uczestnictwa, które miało miejsce w Sali Rady Wydziału Elektrycznego. Aktu tego dokonał p. Prorektor ds. Kształcenia i Spraw Studenckich, dr hab. T. Trawiński w asyście Dyrektora Centrum Zarządzania Projektami, dr. M. Górskiego. Organizator wydarzenia, dr M. Stępień wręczył także dyplomy uznania dla przedstawicieli jednostek partnerskich za zaangażowanie w przygotowanie wydarzenia. Uroczystość zakończyło wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Zrealizowane działanie projektowe wpisuje się w strategię naszej uczelni i wydziału, mającą na celu zachęcenie młodych ludzi do podejmowania kształcenia w kierunkach technicznych. Realizowany projekt edukacyjny pokazuje, że takie działania mogą i powinny być realizowane na różnych etapach edukacji młodzieży, począwszy już od szkoły podstawowej. Dodatkowo międzynarodowy wymiar wydarzenia pozwala zachęcić młodzież (z innych krajów, ale również młodzież polską) do uczestnictwa w programach wymiany międzynarodowej takich jak Erasmus+, a tym samym ich lepsze otwarcie na międzynarodowe środowisko. Działania projektowe jednocześnie pogłębiają współpracę wydziału z dwiema uczelniami partnerskimi uczestniczącymi w tym projekcie, to jest Universite de Lorraine (Francja) i Tallinn University of Technology (Estonia).

Projekt EDUTECH finansowany z programu Erasmus+ (w ramach kontraktu nr 2017-1-PL01-KA201-038758) za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji będzie realizowany jeszcze przez ponad 1,5 roku. Następne spotkania projektowe będą miały miejsce w Estonii i Francji, a na nasz wydział i uczelnię młodzież powróci jeszcze wiosną 2019 r. Mamy nadzieję, że wrażenia wyniesione z pobytu na Politechnice Śląskiej pozostawią trwały ślad w ich pamięci, a wielu z uczestników projektu będzie w przyszłości naszymi studentami.

Wydział Elektryczny gospodarzem międzynarodowych warsztatów projektowych EDUTECH
Wydział Elektryczny gospodarzem międzynarodowych warsztatów projektowych EDUTECH
Wydział Elektryczny gospodarzem międzynarodowych warsztatów projektowych EDUTECH
Wydział Elektryczny gospodarzem międzynarodowych warsztatów projektowych EDUTECH
Wydział Elektryczny gospodarzem międzynarodowych warsztatów projektowych EDUTECH