wtorek, 07.07.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Z dumą informujemy, że student I semestru II stopnia studiów na kierunku Elektrotechnika Wydziału Elektrycznego Pan Maciej Klimas otrzymał Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akad. 2017/2018.

W imieniu Kolegium Dziekańskiego, Rady Wydziału oraz Pracowników Wydziału Elektrycznego składam serdeczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów w nauce oraz życiu zawodowym.

Dziekan Wydziału Elektrycznego

Prof. dr hab. inż. Paweł Sowa

 

Wydział Elektryczny gospodarzem międzynarodowych warsztatów projektowych EDUTECH
Wydział Elektryczny gospodarzem międzynarodowych warsztatów projektowych EDUTECH