piątek, 10.04.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Wielkanoc2020

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


Międzynarodowe wyjazdy / przyjazdy wstrzymane do odwołania

    

Na podstawie art.23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w związku z komunikatami Generalnego Inspektora Sanitarnego, a także zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, Politechnika Śląska wstrzymuje do odwołania wszystkie międzynarodowe wyjazdy i przyjazdy studentów, doktorantów i pracowników Uczelni.

 

W dniu 10 maja 2018r. grupa studentów z kierunku Energetyka semestr IV uczestniczyła w wizycie studyjnej w zakładzie FCA Poland w Tychach. Opiekunami studentów byli pracownicy Katedry Metrologii, Elektroniki i Automatyki: dr inż. Janusz Tokarski, dr inż. Ryszard Bogacz oraz dr inż. Beata Krupanek. W czasie wizyty pod okiem fachowych przewodników studenci mieli możliwość zwiedzenia fabryki samochodów Fiat 500 oraz Lancia.

Miłym akcentem wizyty była informacja o zejściu z taśmy produkcyjnej 2 000 000 samochodu Fiat 500 w tym właśnie dniu, czemu towarzyszyła ekipa telewizyjna i radiowa. Zwiedzanie rozpoczęło się od krótkiego wprowadzenia dotyczącego procesu produkcji samochodu „od zera” a następnie udzielono grupie instruktażu związanego z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w czasie poruszania się po zakładzie FCA Poland. Następnie zwiedzono tłocznię, gdzie wykonywane są wytłoczki do samochodów a także produkowane i weryfikowane kształtki do pras tłoczących. Studenci mieli również możliwość zobaczenia największej prasy w zakładzie o nacisku 2000 ton.

Po zwiedzeniu tłoczni studenci zostali zaprowadzeni na Wydział Spawania i tzw. Wydział „Body”, gdzie można było zobaczyć etapy powstawania gotowego modelu samochodu od złożenia płyty podłogowej aż po zamontowanie drzwi i klap. Duże wrażenie robiły roboty zgrzewające poszczególne elementy karoserii oraz synchronizm i precyzja ich ruchu. Następnie zwiedzono Wydział Montażu, gdzie do już polakierowanego, samochodu montowane są wszystkie podzespoły takie jak przewody hamulcowe, deska rozdzielcza, silnik, koła itd. W czasie zwiedzania studenci mieli możliwość zapoznania się z pracą w FCA Poland a także z rozbudowanym systemem informatycznym, który pozwala na montowanie wielu wersji samochodów jednocześnie na jednej linii produkcyjnej. Jedynym wydziałem, którego nie można zobaczyć z uwagi na zdrowie jest lakiernia.

Po zakończeniu wizyty wpisano się do Księgi Pamiątkowej FCA Poland dziękując za bardzo ciekawą prezentację pracy zakładu z naciskiem na informatyzację oraz elektroenergetykę.