piątek, 10.04.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Wielkanoc2020

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


Międzynarodowe wyjazdy / przyjazdy wstrzymane do odwołania

    

Na podstawie art.23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w związku z komunikatami Generalnego Inspektora Sanitarnego, a także zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, Politechnika Śląska wstrzymuje do odwołania wszystkie międzynarodowe wyjazdy i przyjazdy studentów, doktorantów i pracowników Uczelni.

 

W dniach 21-25 maja 2018 r., na Politechnice Śląskiej odbywa się wydarzenie międzynarodowe pod nazwą Erasmus+ Academic Staff Week organizowane przez Biuro Wymiany Akademickiej naszej uczelni. W ramach tego wydarzenia Politechnikę odwiedzi prawie 50 wykładowców z całego świata, reprezentujących szerokie spektrum dyscyplin z obszaru nauk technicznych.

Wykładowcy Ci w dniach 22-23 maja 2018 r. poprowadzą zajęcia (wykłady) na wydziałach, które odpowiadają ich zainteresowaniom naukowo-technicznym. Gośćmi Wydziału Elektrycznego będzie 5 osób:

  • Anand Kalpoe z Anton de Kom University of Suriname, Paramaribo, Surinam, specjalista w zakresie energii odnawialnej oraz sterowania i pracy systemu energetycznego,

  • Marko Rosic z University of Kragujevic, Kragujevic, Serbia, specjalista z zakresu sterowania maszyn elektrycznych, w szczególności metod bezpośredniego sterowania momentem (DTC),

  • Vladyslav Panchenko z Ukrainian State University of Railway Transport, Charków, Ukraina, specjalista z zakresu automatyki przemysłowej, sterowników programowanych PLC oraz sterowania robotów przemysłowych,

  • Alfredo Arnaud Macieira, profesor Universidad Católica del Uruguay, Montevideo, Urugwaj, specjalista elektroniki medycznej oraz

  • Żeljko Seremet z University of Mostar, Mostar, Bośnia i Hercegowina, specjalista z informatyki, obliczeń zespolonych oraz modelowania wielkich systemów obliczeniowych.

Wymienieni powyżej specjaliści przeprowadzą cykl wykładów dla studentów i pracowników naszego wydziału. Wykłady będą częścią regularnych zajęć prowadzonych dla studentów, przy czym będą one miały formę wykładów otwartych dla wszystkich osób zainteresowanych wskazaną tematyką. Szczegółowy program wykładów znajduje się w załączniku: wyklady.pdf

Serdecznie zapraszam do udziału w wykładach, stanowiących unikatową formę przekazywania specjalistycznej wiedzy przez zagranicznych wykładowców.

Koordynator Wydziałowy Erasmus+: dr inż. Mariusz Stępień