piątek, 10.04.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Wielkanoc2020

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


Międzynarodowe wyjazdy / przyjazdy wstrzymane do odwołania

    

Na podstawie art.23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w związku z komunikatami Generalnego Inspektora Sanitarnego, a także zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, Politechnika Śląska wstrzymuje do odwołania wszystkie międzynarodowe wyjazdy i przyjazdy studentów, doktorantów i pracowników Uczelni.

 

W ramach współpracy Koła Naukowego Mechatroników z firmą AIUT na przełomie kwietnia i maja br. firma zorganizowała dla studentów czwartego semestru, działających w Kole, szkolenie z programowania sterowników PLC.

Szkolenie prowadził pan Marek Drewniak w sali dydaktycznej znajdującej się na terenie firmy. W ramach szkolenia studenci poznali podstawy programowania sterowników PLC, wizualizacji procesów przemysłowych oraz dobre praktyki programowania stosowane w przemyśle.

W imieniu uczestników, dziękujemy Panu Markowi za poświęcony czas.