niedziela, 09.08.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Czterdzieści jeden razy w ciągu czterdziestu dwóch lat! Wszystko zaczęło się już bardzo dawno temu, ale na szczęście i to prawie nieprzerwanie, wszystko trwa nadal. W dniach 16-19 maja 2018 roku odbyła się jedna z największych i najbardziej uznanych w Polsce konferencji poświęcona szeroko rozumianej elektrotechnice. Mowa o XLI Konferencji z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów SPETO. Konferencja ta objęta jest patronatem wielu uznanych organizacji, takich jak Polska Akademia Nauk PAN, Polskiej Sekcji IEEE czy też Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETiS. Pieczę nad merytoryczną częścią konferencji sprawuje Komitet Programowy, którego przewodniczącym jest wspaniały naukowiec i dydaktyk prof. Stanisław Bolkowski, doktor Honoris Causa Politechniki Śląskiej. Organizacją konferencji zajmuje się Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem prof. Mariana Pasko.

Podobnie jak w zeszłym roku konferencja została zorganizowana w górskim otoczeniu Beskidów. Uczestników ugościł tym razem ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy Muflon znajdujący się w malowniczym Ustroniu. Wybór ośrodka podyktowany był między innymi przepięknym widokiem na Czantorię, a także możliwością zorganizowania pieszej lub zmotoryzowanej wycieczki na Równicę. Tegoroczny ośrodek stanął na wysokości zadania, a uczestnicy byli bardzo zadowoleni z gościny.

Tematyka konferencji jest podzielona na sekcje i obejmuje następujące zagadnienia:

  • pole elektromagnetyczne,
  • teorii obwodów i sygnałów,
  • analiza, synteza i optymalizacja,
  • informatyka,
  • nowe technologie,
  • edukacja w elektrotechnice teoretycznej.

Uczestnicy przedstawiają swoje artykuły na sesjach posterowych (plakatowych), a za sugestią recenzentów także w formie referatów.

W konferencji uczestniczyli znamienici przedstawiciele polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Uroczystego otwarcia dokonał już tradycyjnie prof. Stanisław Bolkowski, witali także dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej prof. Paweł Sowa oraz dyrektor Instytutu Elektrotechniki i Informatyki prof. Stefan Paszek.

W konferencji uczestniczyli m.in. przewodniczący Komitetu Elektrotechniki PAN prof. Andrzej Demenko, członek rzeczywisty PAN oraz wielokrotny doktor honoris causa prof. Tadeusz Kaczorek, prof. Wolfgang Mathis reprezentujący Institut für Theoretische Elektrotechnik z Hanoweru oraz prorektor Politechniki Śląskiej prof. Tomasz Trawiński.

XLI SPETO cieszyło się w tym roku dużym zainteresowaniem. Przedstawiono 52 artykuły 91 autorów z 15 ośrodków naukowych, każdy recenzowany przez co najmniej dwóch recenzentów z Komitetu Programowego. Efekty pracy naukowców zamieszczane są w drukowanych materiałach konferencyjnych (skrócona wersja) oraz rozszerzona po dodatkowych pozytywnych recenzjach w ministerialnie punktowanym periodyku „Zeszyty Elektryka” jak również „Przeglądzie Elektrotechnicznym”, a nawet w Archives of Electrical Engineering wydawanym przez PAN.

Niestety wiele krajowych konferencji traci na popularności, związane jest to przede wszystkim z kryteriami punktowo-ilościowymi stosowanymi przez ministerstwo podczas parametryzacji ośrodków naukowych. Zdaje się to jednak nie dotykać naszej konferencji. Atmosfera jest wspaniała, poziom naukowy wysoki i dla wielu autorów majowa konferencja SPETO jest obowiązkowym punktem w rocznym kalendarium.

Konferencję tradycyjnie rozpoczęto od referatów monograficznych. W tym roku usłyszeliśmy referat zaprezentowany przez prof. Andrzeja Brykalskiego „Od niestacjonarnych pól opisywanych równaniem przewodnictwa do pól stałych czasowych i transmitancji operatorowych”.

Drugim referatem monograficznym był referat prof. Jacka Starzyńskiego o tajemniczym tytule „Impulsowa broń elektromagnetyczna”. Prezentacja ta była bardzo trudna dla profesora gdyż większość badań jest finansowana przez wojsko i ściśle tajna.

Oprócz referatów naukowych, prof. Jerzy Hickiewicz, który od kilkunastu lat zajmuje się historią elektryki, przedstawił wspaniały referat na temat prezydenta Ignacego Mościckiego i jego wkładu naukowego w elektrotechnikę. Dla wielu osób ta część życia naszego znamienitego prezydenta nie jest w ogóle znana.

W kolejnych dniach autorzy przedstawiali efekty swojej pracy na sesjach posterowych i w formie wygłaszanych referatów.

Sesje posterowe są obecnie podstawą merytorycznej części większości konferencji naukowych. Plakaty wykonane były na bardzo wysokim poziomie graficznym, a wydłużony czas takich sesji w stosunku do sesji referatowych sprzyjał długim merytorycznym dyskusjom. Podczas referatu prelegent musi najczęściej zmierzyć się zaledwie z kilkoma pytaniami z sali, sesje plakatowe, to stałe zainteresowanie efektami pracy autorów bez presji czasu narzucanego przez chairmenów.

Organizatorzy konferencji starają się także umilić czas uczestnikom poza sesjami naukowymi. To w końcu właśnie w czasie takich chwil „wolnych” poziom dyskusji naukowych jest największy. Tu następuje międzyuczelniana kooperacja, wymieniane są poglądy, komentowane odkrycia. To w czasie takich chwil niejednokrotnie niewinne sugestie osoby, wydawałoby się postronnej, posuwają naukowe odkrycia daleko do przodu. Pierwszego dnia konferencji, wieczorem, zorganizowano uroczysty bankiet, a dni następne zakończono spotkaniami przy grillu. Pieczonym rarytasom nikt nie odmawiał, a czas umilała góralska muzyka, jakże pasująca do pięknej okolicy.

Tradycją stało się także organizowanie wycieczki turystycznej. W tym roku goście naszej konferencji odwiedzili Cieszyn i to zarówno ten po Polskiej jak i po Czeskiej stronie granicy. Kulminacją wycieczki było zwiedzanie cieszyńskiego browaru zamkowego i degustacja produkowanych tam, na oryginalnych i ponad 100 letnich urządzeniach, piw.

Podsumowując konferencję należy stwierdzić, że pomimo wielu trudności, najczęściej finansowych, spotykanych w ośrodkach naukowych, XLI SPETO cieszyło się dużą popularnością. Organizatorzy mają nadzieję, że tak pozostanie! Mało która, krajowa konferencja, może powiedzieć o sobie, że nieprzerwanie odbywa się już ponad 41 lat. Do zobaczenia za rok!