niedziela, 23.02.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

W dniu 7 września 2018 roku na Wydziale Elektrycznym odbyło się seminarium, współpracującej z Wydziałem firmy OMICRON electronics GmbH z Austrii.

Tematyka seminarium podzielona została na dwa bloki:

Blok I - metody pomiarowe stacyjnych obwodów pierwotnych tj. pomiary:

  • parametrów impedancji zgodnej Z1, zerowej Z0 linii napowietrznych,
  • impedancji wzajemnej linii wielotorowych sprzężonych magnetycznie,
  • transformatorów energetycznych / przesuwników fazowych,
  • wyłączników mocy SN, WN, NN (750 kV)
  • parametrów schematu zastępczego przekładników prądowych.

Blok II - wykorzystanie wyników pomiarów obwodów stacyjnych (pierwotnych) w procesie testowania terminali zabezpieczeniowych.

Zaprezentowane zostały metody testowania z wykorzystaniem wyników symulacji sieciowych dla zabezpieczeń odległościowych w układzie uwspółbieżnionym. z uwzględnieniem synchronizacji czasowej GPS. Przeprowadzono również pomiary z wykorzystaniem modeli obiektów elektroenergetycznych.

Przed budynkiem Wydziału Elektrycznego uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia busa OMICRON’a ze sprzętem pomiarowym.

Tomasz Bednarczyk

  foto1 small  foto2 small  foto3 small