niedziela, 23.02.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

W dniu 22 października 2018 roku miało miejsce spotkanie władz rektorskich Politechniki Śląskiej z władzami rektorskimi Uniwersytetu w Johannesburgu (RPA) oraz Uniwersytetu w Żylinie (Słowacja).

W spotkaniu wziął udział: Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Paweł Sowa, Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Wydziału Automatyki Elektroniki i Informatyki dr hab. inż. Monika Kwoka, prof. Pol. Śl., Wicekanclerz (odpowiednik funkcji Rektora) Uniwersytetu w Johannesburgu prof.  Tshilidzi Marwala, Prorektor ds. Nauki i Badań Uniwersytetu w Żylinie prof. Pavol Rafajdus, Dziekan Wydziału Elektrotechniki Uniwersytetu w Żylinie prof. Pavol Špánik oraz prof. Jan Harm Pretorius z Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu w Johannesburgu.

Tematyką spotkania było określenie nowych pól współpracy pomiędzy uczelniami z RPA i Słowacji, a Politechniką Śląską. Współdziałanie realizowane jest w przestrzeni badawczej, naukowej i organizacyjnej, jak również poprzez aktywny udział uczestników spotkania w pracach Rady Programowej Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej.

Andrzej Kowalik

ikona