niedziela, 23.02.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Komunikat nr 1

Komisji Stypendialnej na stypendium naukowe dla młodego naukowca w projekcie badawczym finansowanym ze środków

Narodowego Centrum Nauki z dnia 29 listopada 2018 r.

Projekt badawczy o sygn. 05/040/PBU18/0024 (Politechnika Śląska),

DEC-2017/25/B/ST7/02232 (NCN)

Typ konkursu: Opus, ST

Podmiot, w którym będzie realizowany projekt badawczy: Politechnika Śląska

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stypendium naukowe dla młodego naukowca w projekcie badawczym finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki Komisja przyznaje stypendium naukowe na okres 6-ciu miesięcy Panu mgr. inż. Sebastianowi Bartel.

Kandydat złożył wszystkie wymagane w konkursie dokumenty i spełnił wszystkie kryteria Konkursu, uzyskując wynik końcowy w liczbie 8 punktów.

dr hab. inż. Paweł Karasiński, prof. Pol. Śl.przewodniczący Komisji