niedziela, 23.02.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej oraz Politechnika Świętokrzyska zapraszają studentów, doktorantów oraz absolwentów Politechniki Śląskiej do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Student-Wynalazca. 

 

Konkurs Student-Wynalazca jest organizowany od 2010 r. Jest adresowany do studentów, doktorantów oraz absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Organizatorzy oczekują również na zgłoszenia wynikające ze współpracy międzynarodowej, w której współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni. 

Laureaci konkursu zyskają możliwość zaprezentowania swoich rozwiązań na 47. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie w dniach 10-14.04.2019 r. oraz podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2019.


Nabór zgłoszeń do konkursu trwa do 25.01.2019 r. 


W załączniku
regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie dla Twórców. Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać w Centrum Ochrony Własności Intelektualnej Politechniki Świętokrzyskiej oraz na stronie internetowej: https://tu.kielce.pl/konkurs-student-wynalazca/