niedziela, 23.02.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

zawiadamiają o

PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr. inż. Zygmunta Kowalika

która odbędzie się w dniu 15 stycznia 2019 roku o godzinie 14:00

w sali 615 budynku A Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej,

w Gliwicach przy ul. B. Krzywoustego 2

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Opracowanie metod pomiarowej identyfikacji parametrów hamiltonowskiego modelu matematycznego przetwornika elektromechanicznego umożliwiających jego zastosowanie w układzie sterowania synchronicznego silnika reluktancyjnego SynRM

 

Promotor:

    dr hab. inż. Wojciech Burlikowski

Promotor pomocniczy:

     Dr inż. Grzegorz Kłapyta

Recenzenci:

    Dr hab. inż. Mariusz Jagieła, prof. PO – Politechnika Opolska

    Dr hab. inż. Dorota Stachowiak – Politechnika Poznańska

 

Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Dziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, przy ul. Kaszubskiej 23.

Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje są zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej: www.elektr.polsl.pl.