piątek, 05.06.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Inżynierskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości odbędą się już 4 marca w godzinach 9:00 – 15:00, w hali „Nowa” Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej. Po raz kolejny młodzi ludzie – studenci, absolwenci – będą mieli okazję do wybrania dla siebie najlepszej oferty zatrudnienia.

Targi mają ułatwiać młodym ludziom odnalezienie oferty na miarę potrzeb, możliwości i oczekiwań, ale również pokazać sposoby wyrabiania i doskonalenia kompetencji oraz umiejętności najbardziej poszukiwanych na współczesnym rynku pracy.
Prace grupy projektowej realizowane były pod opieką dr. inż. Pawła Wawrzały z Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych oraz dr. inż. Marka Kciuka z Katedry Mechatroniki.
 Odwiedzający targi będą mieli możliwość wybrania ofert skrojonych pod praktycznie każde oczekiwania – a więc w ramach pełnego zatrudnienia, w formie stażu, ale także i praktyk.
 W ramach targowej strefy przedsiębiorczości zaprezentują się organizacje udzielające informacji o możliwościach pozyskiwania funduszy na powstanie i rozwój własnej działalności gospodarczej, obowiązujących procedurach, szansach i ewentualnych zagrożeniach, z jakimi borykają się młodzi przedsiębiorcy.
Na targach pracy będą dostępne „Strefa Doradcza”, w której będzie można zasięgnąć praktycznych wskazówek dla poszukujących pracy, a także punkt konsultacyjny Polskiej Inspekcji Pracy. Odbędzie się również sesja kreatywna „Friendly Competition”. Wydarzeniu towarzyszy także III edycja Konferencji „Edukacja Dualna – EDUAL. Studia dualne odpowiedzią na potrzeby Przemysłu 4.0”.
 Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Regionalna Izba-Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach.
Udział w imprezie jest bezpłatny. Szczegółowy opis wydarzenia można znaleźć tutaj [www.targipracy.plsl.pol]
 
targi plakat