niedziela, 23.02.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

W dniu 28 marca br. Wydział Elektryczny nawiązał kontraktową współpracę z Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Chorzowie Batorym. Szkoła, o ponad 60-letniej tradycji, prowadzi V Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum Mechaniczno-Elektryczne im. N. Tesli z klasami: technik elektryk, elektryk informatyk, technik mechatronik oraz technik grafiki poligrafii cyfrowej.

Umowę współpracy pomiędzy Szkołą a Wydziałem uroczyście sygnowali Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Paweł Sowa oraz Dyrektor Zespołu Szkół mgr Krystian Biadacz. Umowa dotyczy współpracy prowadzonej na polach dydaktycznym, organizacyjnym oraz promocyjnym.

Foto1

Foto1