niedziela, 23.02.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Z dumą informujemy, iż Profesor Marian Pasko w dniu 8 kwietnia br. został przyjęty w Poczet Członków Honorowych Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej decyzją podjętą przez Walny Zjazd Delegatów PTETiS. Wyróżnienie to zostało przyznane za wybitne zasługi dla rozwoju elektrotechniki i elektroniki w Polsce oraz aktywną działalność organizacyjną w Towarzystwie.

Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej utworzono w Warszawie w dniu 29 stycznia 1961 roku. Jego zasadniczym celem statutowym jest krzewienie i popieranie rozwoju elektrotechniki i elektroniki teoretycznej i stosowanej.

Z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Śląskiej związany jest Oddział Gliwicko-Opolski PTETiS. Dotychczas dziewięciu członków tego Oddziału otrzymało zaszczytną godność członka honorowego: prof. Stanisław Fryze (1962), prof. Lucjan Nehrebecki (1977), prof. Edmund Romer (1973), prof. Tadeusz Zagajewski (1980), prof. Antoni Plamitzer (1988), prof. Adam Macura (1996), prof. Wilibald Winkler (2000), prof. Stefan Węgrzyn (2005) i prof. Jerzy Hickiewicz (2005).

Społeczność Wydziału Elektrycznego gratuluje Panu Profesorowi otrzymania tak znaczącego wyróżnienia.

Foto1