niedziela, 09.08.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Miło nam poinformować, że prof. dr hab. inż. Marian Pasko został wybrany na przewodniczącego „Sekcji Teorii Pola i Obwodów Elektrycznych” Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk. Ponadto, profesor Marian Pasko został wybrany członkiem Prezydium Komitetu Elektrotechniki PAN.

Panu Profesorowi gratulujemy zaszczytnych funkcji i składamy życzenia owocnej i satysfakcjonującej pracy.

 

Dziekan Wydziału Elektrycznego Społeczność Wydziału Elektrycznego
Prof. Paweł Sowa