środa, 27.01.2021 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

JM Rektor prof. Arkadiusz Mężyk wręczył 18 maja 2020 r.  Akty Powołania na stanowiska prorektorów Politechniki Śląskiej w kadencji 2020-2024. Magnificencja Rektor powołał na Prorektora ds. Nauki i Rozwoju dr. hab. inż. Tomasza Trawińskiego, prof. PŚ.

Będzie to druga kadencja prof. T. Trawińskiego, który jako pierwszy w historii Uczelni objął stanowisko Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji, utworzone w 2019 roku na mocy Zarządzenia nr 71/2019 Rektora Politechniki Śląskiej. We wcześniejszym okresie (w okresie 2016–2019) pełnił funkcję Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia.

Nominacje zostały nadane po pozytywnym zaopiniowaniu kandydatur przez Senat Politechniki Śląskiej podczas posiedzenia, które odbyło się 11 maja 2020 r.

Proces opiniowania przez Senat został poprzedzony przedstawieniem sylwetek Kandydatów przez Jego Magnificencję Rektora, a stopień poparcia Członków Wspólnoty Akademickiej dla kandydatury Pana Profesora Tomasza Trawińskiego zyskał wyraz w bardzo dobrych wynikach głosowania.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

Rektor Politechniki Śląskiej
Dziekan Wydziału Elektrycznego
i Społeczność Akademicka