niedziela, 09.08.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


W związku z powołaniem przez JM Rektora Politechniki Śląskiej prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka Kolegium Dziekańskiego Wydziału Elektrycznego w kadencji od 1 września 2020 do 31 sierpnia 2024, w osobach:

Dziekana Wydziału Elektrycznego prof. dr. hab. inż. Mariana Kampika,

Prodziekana ds. Współpracy i Rozwoju dr. inż. Marcina Szczygła,

Prodziekana ds. Kształcenia dr. inż. Rafała Setlaka,

Prodziekana ds. Infrastruktury i Organizacji dr. hab. inż. Erwina Maciaka,prof. PŚ,

składam serdeczne gratulacje i życzenia powodzenia w kierowaniu Wydziałem Elektrycznym oraz realizacji powziętych zamierzeń.

Dziekan Wydziału Elektrycznego
prof. dr hab. inż. Paweł Sowa