wtorek, 22.09.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

NOWE ZASADY PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


      Nadszedł czas pożegnań.

Zaszczytem mojego życia było pełnienie funkcji Dziekana Wydziału z Waszego wyboru przez dwie kadencje.

Pragnę serdecznie podziękować za współpracę Prodziekanom, Kierownikom Katedr, Nauczycielom Akademickim, Doktorantom, Studentom, Pracownikom Administracyjnym oraz Przedstawicielom Otoczenia Społeczno-Gospodarczego.

Podziękowania kieruję również do Władz Rektorskich Politechniki Śląskiej, Dziekanów i Pracowników Wydziałów oraz całej Administracji Centralnej.

Współpraca z Wami była dla mnie dużą satysfakcją i wielką przyjemnością

Wspólnie osiągnęliśmy naprawdę wiele. Dotyczy to infrastruktury, budynków, laboratoriów, struktury organizacyjnej, akredytacji kierunków dydaktycznych (wyróżniony kierunek elektrotechnika) oraz pozostałych zrealizowanych zamierzeń.

Dołączam do tego pożegnalnego listu prezentację historyczną za okres obydwu kadencji mojego urzędowania. PREZENTACJA 

Dzięki organizowanym wydarzeniom stworzyliśmy rozpoznawalną renomę Wydziału Elektrycznego, udało się zbudować kapitał ludzki w tym wiele przyjaznych relacji.

Wszystkim Wam za to wspólne dzieło serdecznie dziękuję.

Prodziekanom – za cierpliwość i lojalność przez obie kadencje.

Kierownikom Katedr, a przedtem również Dyrektorom Instytutów, za zrozumienie ciężkiej, w niektórych okresach, sytuacji finansowej i wspólną walkę o niedopuszczenie do deficytu finansów Wydziału.

Pracownikom Administracyjnym i Technicznym za ciężką pracę, pomoc i przyjaźń przez cały okres urzędowania.

Członkom Rady Wydziału, Rady Dziekańskiej oraz Rady Programowej dziękuję za udział w owocnych posiedzeniach przez cały czas naszej współpracy.

Wspaniałym (najlepszym ze wszystkich na całej uczelni) Studentkom i Studentom Wydziału za harmonijną i partnerską współpracę.

Pozostawiam dumny Wydział pełen wielu kreatywnych i zorganizowanych Pracowników naukowych, dydaktycznych, technicznych i administracyjnych.

Żegnajcie najmilsi, życzę Wam aby dalsza praca na Wydziale dawała dużo satysfakcji i pozwoliła dalej rozwijać skrzydła pod opieką nowych Władz Dziekańskich.

Prof. dr hab. inż. Paweł Sowa