poniedziałek, 27.06.2022 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, w dniu 25 kwietnia 2022 nasza absolwentka kierunku Energetyka i jednocześnie studentka studiów magisterskich na kierunku Elektrotechnika Pani inż. Natalia Dwojna otrzymała nagrodę Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za najlepszą pracę inżynierską w tematyce rozwoju miast.

Nagrodzona praca inżynierska Natalii dotyczyła planowania lokalizacji stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Zabrzu i była realizowana przy współpracy z Biurem Głównego Inżyniera Miasta w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, promotorem był dr inż. Rafał Setlak – prodziekan ds. kształcenia a opiekunem merytorycznym z UM Zabrze był Główny Specjalista ds. klimatu i energii Pani Olga Klemczak.

Inż. Natalia Dwojna opracowała oryginalną na skalę Polski metodykę poprawnego lokalizowania punktów ładowania tak aby uwzględniać uwarunkowania społeczne, transportowe, infrastrukturalne, biznesowe, energetyczne, ekonomiczne przyszłych beneficjentów elektromobilności.

Opracowany plan został przekazany do UM Zabrze a następnie był konsultowany z mieszkańcami gminy, dzięki zamieszczeniu go na stronie internetowej urzędu. Mieszkańcy Zabrza nie wnieśli uwag krytycznych. Wyniki były także prezentowane Władzom Samorządowym Śląskim miast na szkoleniu Polskiego Stowarzyszenia Paliw alternatywnych w lutym 2020.

W pracy zaproponowano ponad 160 lokalizacji stacji ładowania, przy czym każda z lokalizacji posiada przynajmniej dwa punkty ładowania, z dokładnymi wynikami można zapoznać się tutaj: http://arcg.is/019iy1

Potwierdzeniem wdrożenia pracy inżynierskiej jest przyjęta przez Władze Zabrza UCHWAŁA NR XXVI/431/20 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 19 października 2020 r. w sprawie przyjęcia „Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Zabrzu".

Treść Uchwały: https://bip.miastozabrze.pl/db/4_13_226635_46.pdf

Z wytypowanych lokalizacji, po przeprowadzeniu analizy własnościowej oraz dostępności terenów wyniki projektu zostały przekazane do OSD TAURON Dystrybucja S.A.. Następnie TAURON uzgodnił projekt planu i obecnie trwa budowa ogólnodostępnych stacji ładowania we wskazanych miejscach z Zabrzu.

Projekt został także opisany i przekazany do monografii POB4 – Inteligentne miasta i mobilność przyszłości.

Informacja o nagrodzie na stronach UM Zabrze: https://miastozabrze.pl/2022/04/27/praca-inzynierska-dotyczaca-zabrza-nagrodzona-przez-metropolie/

Serdecznie gratulujemy naszej studentce Natalii oraz dziękujemy opiekun merytorycznej projektu inżynierskiego z UM Zabrze pani Oldze Klemczak!!!!