niedziela, 09.08.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Komitet Organizacyjny XXXVIII Sesji Studenckiej zaprasza studentów i doktorantów na XXXVIII Sesję Studencką. Tegoroczna konferencja pod tytułem „Innowacje w procesach produkcyjnych, technologicznych i bezpieczeństwie” odbędzie się na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej w dniu 29.05.2014 r. Podczas konferencji zaprezentowane będą referaty studentów oraz doktorantów w różnych sekcjach tematycznych. Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się w dołączonej ulotce . Organizatorzy serdecznie zapraszają  wszystkich chętnych studentów oraz doktorantów do aktywnego uczestnictwa w sesji.