wtorek, 07.07.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Z przyjemnością informujemy, że absolwent Wydziału Elektrycznego i członek Koła Naukowego Robotyki Mobilnej mgr inż. Dawid Ploch zdobył czwarte miejsce w europejskim turnieju robotów „Robotic Tournament”, który odbył się 6 kwietnia br.


Międzynarodowy Turniej „Robotic Tournament” jest imprezą cykliczną o zasięgu europejskim organizowaną przez Zespół Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku, w której biorą udział zawodnicy i ich roboty sterujący w siedmiu różnych konkurencjach. Konkurencja, w której startował nasz absolwent to „LineFollower” (poruszanie się robota po wyznaczonej czarną linią trasie). Pan Dawid Ploch był członkiem zespołu „HEXOR Team” pod okiem opiekuna koła naukowego dra inż. Tomasza Stenzla. Zawodowo nasz absolwent jest specjalistą w zakresie rozwiązań Automated Guided Vehicle (AGV), czego potwierdzeniem jest wyróżniona przez Radę Wydziału Elektrycznego jego praca dyplomowa „Integracja robota mobilnego typu Line-Tracker”. Zapraszamy do zapoznanie się z filmem z przejazdu robota autorstwa naszego absolwenta.