niedziela, 09.08.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


W dniu 21 marca br. odbyły się coroczne Targi Edukacyjne w Zespole Szkół Wyższych w Rybniku, w których wziął udział Wydział Elektryczny. W Targach uczestniczyli uczniowie szkół średnich Rybnika oraz okolic.


Wydział Elektryczny reprezentowały dwie jednostki:

  • Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki – z prezentacją dydaktycznych robotów mobilnych Hexor. Hexor wyposażony jest w mechanizm kroczący umożliwiający poruszanie się, mikroprocesorowy układ sterowania oraz moduły odpowiedzialne za rejestrowanie, przetwarzanie i przesyłanie wrażeń zmysłowych robota. Robotami można zdalnie sterować lub zaprogramować jego działanie i reakcje na otoczenie. Katedrę reprezentowali: dr inż. Tomasz Stenzel oraz dr inż. Maciej Sajkowski wraz ze studentami semestru IV kierunku Elektrotechnika w CKI: Ryszardem Morgałą, Pawłem Czeszykiem i Dariuszem Maciejczykiem,
  • Katedra Mechatroniki, która zaprezentowała ciecz magnetyczną oraz wzbudnik drgań. Ciecz magnetyczna jest materiałem typu SMART, który zmienia swoją gęstość pod wpływem pola magnetycznego. Jest wykorzystywana w takich urządzeniach mechatronicznych jak magnetyczne hamulce, tłumiki i sprzęgła. Elektromagnetyczny wzbudnik drgań to urządzenie służące do wytwarzania drgań o określonym kierunku, amplitudzie i częstotliwości. Wzbudnik drgań nazywany też wstrząsarką tworzą takie elementy jak: sprężyny podtrzymujące stół wibracyjny, silnik liniowy (wykonujący ruch postępowy) do napędu stołu wibracyjnego oraz elementy konstrukcyjne obudowy wstrząsarki. Katedrę reprezentowali: dr inż. Zbigniew Pilch oraz dr inż. Paweł Kowol.

Stoisko informacyjne z materiałami promocyjnymi oraz informacją dla kandydatów prowadził rzecznik wydziału Andrzej Kowalik.

Politechnika Śląska prezentowała swoją ofertę edukacyjną w głównym budynku przy ul. Rudzkiej 13. Stoisko Wydziału Elektrycznego było największym z wystawionych oraz najbardziej interaktywnym, umożliwiając zwiedzającym samodzielne przeprowadzenie doświadczeń i sterowanie urządzeniami.