wtorek, 10.12.2019 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Program stażowy General Motors - dogrywka!

Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej zaprasza studentów Wydziału Elektrycznego do udziału w PROGRAMIE STAŻOWYM General Motors Manufacturing Poland.

Więcej informacji na załączonym plakacie .

Spotkanie poświęcone pamięci Profesora Wilibalda Winklera

W dniu 22 stycznia br. w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów Wydziału Elektrycznego odbyło się otwarte spotkanie poświęcone pamięci Profesora Wilibalda Winklera  wybitnego naukowca i specjalisty w dyscyplinie elektrotechnika, jednego z twórców polskiej szkoły elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej.

Profesor Wilibald Winkler  urodził się 25 grudnia 1933 roku w Zabrzu-Makoszowach. W 1966 roku ukończył studia na Wydziale Elektrycznym, trzy lata później uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych, a w 1973 roku stopień doktora habilitowanego. Tytuł profesora otrzymał w roku 1981. W latach 1990-1996 Profesor Wilibald Winkler pełnił zaszczytną funkcję rektora Politechniki Śląskiej, a w latach 1994-2003 dyrektora Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów. W latach 1997-2000 Profesor sprawował urząd podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, natomiast w latach 2000-2001 był wojewodą śląskim. Profesor Wilibald Winkler, obok Episkopatu Polski, był jednym z założycieli Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Rusinowicach. Profesor zmarł w 2010 roku. Odznaczony został pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Jako miłośnik Śląska, wierny przez całe życie swojej małej ojczyźnie, prof. Winkler został patronem ulicy w rodzinnym mieście  Zabrzu.


Czytaj więcej...

Wspomnienie Profesora Wilibalda Winklera

Dyrekcja Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów

ma zaszczyt zaprosić na otwarte zebranie poświęcone wspomnieniu
Profesora Wilibalda WINKLERA,
byłego Rektora Politechniki Śląskiej,
człowieka bardzo zasłużonego dla województwa śląskiego i szkolnictwa  wyższego w Polsce.

Profesor Wilibald Winkler  był wybitnym naukowcem i specjalistą w dyscyplinie elektrotechnika, jednym z twórców polskiej szkoły elektroenegetycznej automatyki zabezpieczeniowej. W swoim dorobku miał wiele publikacji naukowych i książek dydaktycznych oraz wykształcił liczne grono inżynierów elektroenergetyków i swoich następców w działalności naukowo-dydaktycznej.

Zebranie, organizowane z okazji 80 rocznicy urodzin Profesora, odbędzie się w środę 22 stycznia 2014 r. o godzinie 11:00 na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach (ul. Krzywoustego 2) w sali 615.

Czytaj więcej...

Bal Doktoranta i Młodego Pracownika

Uczelnia Rada Samorządu Doktorantów serdecznie zaprasza doktorantów oraz młodych pracowników Politechniki Śląskiej wraz z osobami towarzyszącymi na karnawałowy Bal Doktoranta i Młodego Pracownika, który odbędzie się dnia 24 stycznia 2014 r. w Stołówce Studenckiej przy ul. Łużyckiej 24. Bilety w cenie 85 zł/osoby można nabyć do 19 stycznia br. (szczegóły na stronie www.doktoranci.polsl.pl).

Gwarantujemy szampańską zabawę!

„W jakich czasopismach publikować?”

Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej zaprasza 16 stycznia 2014 r. (czwartek) w godz. 13:00-14:00 na prezentację W jakich czasopismach publikować?.

W programie m.in.:

  • Ministerialny wykaz czasopism punktowanych,
  • Ocena parametryczna czasopism w bazie Journal Citation Reports (wskaźnik Impact Factor),
  • Czasopisma Open Access,
  • Praktyczne wskazówki.

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie biblioteki .

XXXVIII Studencka Konferencja Naukowa

Komitet Organizacyjny XXXVIII Sesji Studenckiej zaprasza studentów i doktorantów na XXXVIII Sesję Studencką. Tegoroczna konferencja pod tytułem „Innowacje w procesach produkcyjnych, technologicznych i bezpieczeństwie” odbędzie się na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej w dniu 29.05.2014 r. Podczas konferencji zaprezentowane będą referaty studentów oraz doktorantów w różnych sekcjach tematycznych. Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się w dołączonej ulotce . Organizatorzy serdecznie zapraszają  wszystkich chętnych studentów oraz doktorantów do aktywnego uczestnictwa w sesji.