niedziela, 09.08.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Konkurs "Mój Pomysł na Biznes"

Zapraszamy wszystkich studentów/pracowników Politechniki Śląskiej do wzięcia udziału w Konkursie "Mój Pomysł na Biznes"!

Konkurs „Mój Pomysł na Biznes” ma na celu pobudzenie innowacyjności i przedsiębiorczości wśród pracowników, studentów i absolwentów Politechniki Śląskiej. Pomysły mają nadawać się do wdrożenia, wykorzystywać przyjazne środowisku nowoczesne technologie i kreować nowe miejsca pracy. Skierowany jest głównie do osób indywidualnych i zespołów, których członkowie studiują lub pracują na Politechnice Śląskiej.

Konkursowi towarzyszy organizacja warsztatów z zakresu otwierania i prowadzenia własnej firmy, a także indywidualne doradztwo biznesowe, spotkania ze specjalistami w dziedzinie, w jakiej obraca się zgłoszony pomysł. Udział w warsztatach i/lub doradztwie jest dobrowolny.

Wsparcia merytorycznego konkursowiczom udzielają doceniający wartość wiedzy akademickiej przedsiębiorcy oraz naukowcy śląskich uczelni wyższych.

Czytaj więcej...

Program Corporate Readiness Certificate

Zachęcamy studentów III roku studiów I stopnia oraz studentów II stopnia do wzięcia udziału w programie Corporate Readiness Certificate. Projekt realizowany jest przez Politechnikę Śląską oraz partnerów ze środowiska biznesu: IBM, ING Bank Śląski oraz ING Services Polska.

Szczegóły rekrutacji na stronie Biura Karier Studenckich .

Program nauczania dla studentów IT

Biuro Karier Studenckich w imieniu ING Bank Śląski, ING Services Polska i IBM, zaprasza studentów kierunków technicznych do udziału w certyfikowanym programie nauczania, który oferuje możliwość zdobycia praktycznej wiedzy z obszaru IT w ramach zajęć dydaktycznych oraz płatnych staży zawodowych. Zachęcamy do udziału!

Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o przesyłanie CV w j.angielskim i wypełnionego formularza zgłoszeniowego . Termin zgłaszania upływa 3 marca 2014 r.

Więcej szczegółów na plakacie  i stronie www Biura .

Erasmus +: rekrutacja 2014/15 rozpoczęta

Pod koniec grudnia 2013 roku Parlament Europejski zatwierdził zasady realizacji programu Erasmus+. Program w nowej formule i nowej perspektywie budżetowej daje znacznie szersze możliwości w zakresie mobilności międzynarodowej związanej z szeroko rozumianą edukacją. Nowy program o znacznie większym niż w zeszłym roku budżecie (14,7 mld euro) łączy w sobie działania siedmiu wcześniej realizowanych programów, w tym programu LLP/Erasmus. Również w tym zakresie program daje nowe możliwości zarówno studentom, jak i pracownikom naukowym.

Zasadnicze zmiany jakie wprowadza program Erasmus+ to możliwość wyjazdu na studia lub praktyki na każdym stopniu studiów (dotychczas można było wyjechać tylko raz w całym toku). W związku z tym z programu będą mogły skorzystać osoby, które już wcześniej z niego korzystały. Program rozszerzony został o nowe kraje spoza Unii Europejskiej, tzw. kraje stowarzyszone. Wyjazd do tych krajów w najbliższym roku akademickim nie będzie jeszcze możliwy. Ostatnią istotną zmianą są stawki stypendium przyznawanego na wyjazd. Dotychczas stawki ustalane były przez JM Rektora Politechniki Śląskiej, natomiast od najbliższego roku stawki te ustala narodowa agencja programu Erasmus+, którą jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Stawki w bieżącym roku akademickim zależą od kraju docelowego oraz od tego czy wyjazd jest na studia czy na praktyki i mieszczą się w granicach od 300 do 500 euro/m-c na studiach i od 400 do 600 euro/m-c na praktykach.

Czytaj więcej...

Noworoczne spotkanie Oddziału Gliwicko-Opolskiego PTETiS

W dniu 28 stycznia 2014 roku w Klubie Pracowników Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbyło się tradycyjne noworoczne spotkanie członków Oddziału Gliwicko-Opolskiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Towarzystwo od ponad pół wieku zrzesza osoby zajmujące się zawodowo szeroko rozumianą elektrotechniką: naukowców Politechnik Śląskiej i Opolskiej oraz pracowników przemysłu.

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością dziekani: Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej – profesor Paweł Sowa, Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej – profesor Adam Czornik oraz Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej – profesor Marian Łukaniszyn.

Czytaj więcej...

Publikacja naszych pracowników w języku chińskim

W londyńskim wydawnictwie Springer ukazała się publikacja naukowa „Power Theories for Improved Power Quality” pod redakcją prof. Mariana Pasko oraz prof. Grzegorza Benyska (z Uniwersytetu Zielonogórskiego). Niedawno, w wyniku porozumienia wydawnictwa z China Machine Press książka została wydana w całości w języku chińskim i trafiła na tamtejszy rynek. 

W rozdziale „Principles of Electrical Power Control” (autorzy: prof. Marian Pasko i dr inż. Marcin Maciążek) przedstawiono przekrojowy (historyczny) opis tzw. teorii mocy, w której zdefiniowano wielkości służące do opisu właściwości energetycznych w obwodach elektrycznych. W układach z przebiegami sinusoidalnymi jest on realizowany z powszechnie akceptowanymi pojęciami mocy czynnej, biernej i pozornej, jednakże w układach z przebiegami odkształconymi problem ten do dnia dzisiejszego nie został ujednolicony.

Natomiast rozdział „Power Theories Applications to Control Active Compensators” (autor: dr inż. Marcin Maciążek) zawiera opis, modele i wyniki symulacji algorytmów sterowania energetycznych filtrów aktywnych. Są to układy energoelektroniczne, które umożliwiają poprawę jakości energii elektrycznej poprzez eliminację niekorzystnych składowych z przebiegów prądów i napięć.