piątek, 10.07.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Inauguracyjne posiedzenie Rady Programowej

W dniu 4 lutego 2014 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Programowej Wydziału Elektrycznego.

1. Rada Programowa Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej jest społecznym kolegialnym organem doradczym, wspierającym działania Wydziału Elektrycznego. Uchwały Rady, podjęte w sprawach należących do jej kompetencji, mają charakter opiniotwórczy dla Dziekana i Rady Wydziału.

2. Celem działania Rady jest wymiana poglądów dotyczących przede wszystkim jakości kształcenia na Wydziale Elektrycznym i oceny procesów adaptacyjnych absolwentów Wydziału, ze szczególnym uwzględnieniem ich przyszłych specjalności w nowych miejscach pracy, a także tworzenie warunków do głębszego powiązania środowiska naukowego i dydaktycznego z zakładami pracy, władzami regionu, instytutami branżowymi oraz z innymi podmiotami zatrudniającymi adeptów z szeroko pojmowanej Elektrotechniki, Elektroniki i Telekomunikacji, Energetyki, Informatyki, oraz Mechatroniki.

Fragment Regulaminu Rady Programowej

Konferencja Kół Naukowych w Szczyrku

W dniach od 28 do 30 stycznia 2014 roku w Hotelu Meta w Szczyrku odbędzie się I Konferencja Kół Naukowych, organizowana w ramach projektu "Inżynier Informatyk - zawód z przyszłością" i współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Konferencja jest skierowana do studentów kierunku zamawianego Informatyka, należących do kół naukowych bądź planujących wstąpienie do nich. W szczególności, udział w konferencji wezmą członkowie Koła Naukowego WIEM  oraz Koła Naukowego Sterowania Robotów Mobilnych .

W ramach Konferencji odbędą się wykłady monograficzne zaproszonego wykładowcy oraz prezentacje projektów studenckich w trzech panelach warsztatowych, poświęconych automatyce, elektronice i robotyce, zastosowaniom matematyki w informatyce, programowaniu urządzeń mobilnych oraz zastosowaniom grafiki ruchomej w tworzeniu oprogramowania rozrywkowego oraz edukacyjnego.

Więcej informacji na stronie projektu .

Program stażowy General Motors - dogrywka!

Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej zaprasza studentów Wydziału Elektrycznego do udziału w PROGRAMIE STAŻOWYM General Motors Manufacturing Poland.

Więcej informacji na załączonym plakacie .

Spotkanie poświęcone pamięci Profesora Wilibalda Winklera

W dniu 22 stycznia br. w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów Wydziału Elektrycznego odbyło się otwarte spotkanie poświęcone pamięci Profesora Wilibalda Winklera  wybitnego naukowca i specjalisty w dyscyplinie elektrotechnika, jednego z twórców polskiej szkoły elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej.

Profesor Wilibald Winkler  urodził się 25 grudnia 1933 roku w Zabrzu-Makoszowach. W 1966 roku ukończył studia na Wydziale Elektrycznym, trzy lata później uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych, a w 1973 roku stopień doktora habilitowanego. Tytuł profesora otrzymał w roku 1981. W latach 1990-1996 Profesor Wilibald Winkler pełnił zaszczytną funkcję rektora Politechniki Śląskiej, a w latach 1994-2003 dyrektora Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów. W latach 1997-2000 Profesor sprawował urząd podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, natomiast w latach 2000-2001 był wojewodą śląskim. Profesor Wilibald Winkler, obok Episkopatu Polski, był jednym z założycieli Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Rusinowicach. Profesor zmarł w 2010 roku. Odznaczony został pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Jako miłośnik Śląska, wierny przez całe życie swojej małej ojczyźnie, prof. Winkler został patronem ulicy w rodzinnym mieście  Zabrzu.


Czytaj więcej...

Wspomnienie Profesora Wilibalda Winklera

Dyrekcja Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów

ma zaszczyt zaprosić na otwarte zebranie poświęcone wspomnieniu
Profesora Wilibalda WINKLERA,
byłego Rektora Politechniki Śląskiej,
człowieka bardzo zasłużonego dla województwa śląskiego i szkolnictwa  wyższego w Polsce.

Profesor Wilibald Winkler  był wybitnym naukowcem i specjalistą w dyscyplinie elektrotechnika, jednym z twórców polskiej szkoły elektroenegetycznej automatyki zabezpieczeniowej. W swoim dorobku miał wiele publikacji naukowych i książek dydaktycznych oraz wykształcił liczne grono inżynierów elektroenergetyków i swoich następców w działalności naukowo-dydaktycznej.

Zebranie, organizowane z okazji 80 rocznicy urodzin Profesora, odbędzie się w środę 22 stycznia 2014 r. o godzinie 11:00 na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach (ul. Krzywoustego 2) w sali 615.

Czytaj więcej...

Bal Doktoranta i Młodego Pracownika

Uczelnia Rada Samorządu Doktorantów serdecznie zaprasza doktorantów oraz młodych pracowników Politechniki Śląskiej wraz z osobami towarzyszącymi na karnawałowy Bal Doktoranta i Młodego Pracownika, który odbędzie się dnia 24 stycznia 2014 r. w Stołówce Studenckiej przy ul. Łużyckiej 24. Bilety w cenie 85 zł/osoby można nabyć do 19 stycznia br. (szczegóły na stronie www.doktoranci.polsl.pl).

Gwarantujemy szampańską zabawę!