wtorek, 07.07.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


„W jakich czasopismach publikować?”

Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej zaprasza 16 stycznia 2014 r. (czwartek) w godz. 13:00-14:00 na prezentację W jakich czasopismach publikować?.

W programie m.in.:

  • Ministerialny wykaz czasopism punktowanych,
  • Ocena parametryczna czasopism w bazie Journal Citation Reports (wskaźnik Impact Factor),
  • Czasopisma Open Access,
  • Praktyczne wskazówki.

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie biblioteki .

XXXVIII Studencka Konferencja Naukowa

Komitet Organizacyjny XXXVIII Sesji Studenckiej zaprasza studentów i doktorantów na XXXVIII Sesję Studencką. Tegoroczna konferencja pod tytułem „Innowacje w procesach produkcyjnych, technologicznych i bezpieczeństwie” odbędzie się na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej w dniu 29.05.2014 r. Podczas konferencji zaprezentowane będą referaty studentów oraz doktorantów w różnych sekcjach tematycznych. Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się w dołączonej ulotce . Organizatorzy serdecznie zapraszają  wszystkich chętnych studentów oraz doktorantów do aktywnego uczestnictwa w sesji.

Nagroda dla naszego studenta

Absolwent Wydziału Elektrycznego kierunku Elektronika i Telekomunikacja mgr inż. Wojciech Borys otrzymał Nagrodę III stopnia w XXII Ogólnopolskim Konkursie PKOpto  2013 im. Profesora Adama Smolińskiego na najlepsze prace dyplomowe z zakresu optoelektroniki za pracę dyplomową magisterską pt. "Elektrooptomechaniczny demonstrator dydaktyczny mikroskopu sił atomowych (AFM)". Praca została zrealizowana w Katedrze Optoelektroniki Wydziału Elektrycznego pod opieką naukową dr inż. Erwina Maciaka. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbyło się 12 grudnia 2013 w Warszawskim Domu Technika NOT na Świąteczno-Noworocznym spotkaniu SEP.


Czytaj więcej...

Angielskojęzyczna pozycja wydawnicza

Nakładem Wydawnictwa Politechniki Śląskiej ukazała się angielskojęzyczna książka "Introduction to digital signal processing" napisana przez pracowników naszego Wydziału - prof. dr hab. inż. Janusza Walczaka, dr inż. Dariusza Grabowskiego i dr inż. Marcina Maciążka. Książka jest adresowana przede wszystkim do studentów kierunków: elektronika i telekomunikacja, mechatronika, elektrotechnika i informatyka. Obejmuje ona materiał z zakresu cyfrowego przetwarzania sygnałów, a w szczególności podstawy opisu i analizy sygnałów i układów dyskretnych w dziedzinie czasu oraz z wykorzystaniem transformaty Z; zawiera także najważniejsze informacje o dyskretnej transformacie Fouriera oraz projektowaniu filtrów cyfrowych. Książka powstała na bazie wykładów z przedmiotów „Podstawy Przetwarzania Sygnałów” (kierunek EiT) oraz „Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów” (kierunek Informatyka oraz Mechatronika) prowadzonych na Wydziale Elektrycznym.

Staż w General Motors

Biuro Karier Studenckich i gliwicka fabryka Opla zapraszają "Inżynierów XXI wieku" do udziału w programie stażowym, którego uczestnicy, przy wsparciu merytorycznym doświadczonych pracowników fabryki General Motors, realizują projekt inżynierski. Zgłoszenia do 17 stycznia! Więcej informacji w załączniku .

Nagroda Innowacyjności w Transporcie dla naszych pracowników

W dniu 5 grudnia w Warszawie, podczas II Forum Innowacji Transportowych – Innowacje na rzecz zrównoważonego rozwoju, na Gali Finałowej Konkursu „Nagroda Innowacyjności w Transporcie”, dwaj pracownicy naszego Wydziału dr inż. Rafał Setlak oraz dr inż. Marcin Fice (obaj z Zakładu Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie Instytutu Elektrotechniki i Informatyki), jako jedyni przedstawiciele środowiska naukowego w Polsce, zostali nagrodzeni Nagrodą Innowacyjności w Transporcie oraz Tytułem Honorowym Ambasadora Innowacyjności 2013.

Nagroda przyznawana jest instytucjom naukowym oraz przedsiębiorstwom, które wniosły istotny wkład w unowocześnienie transportu i logistyki, jako jednego z priorytetów Unii Europejskiej oraz zwiększyły konkurencyjność polskich rozwiązań w tych dziedzinach na europejskich rynkach gospodarczych.


Czytaj więcej...