niedziela, 25.07.2021 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Cykl wykładów firmy Delphi

Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej zaprasza studentów kierunku Informatyka na cykl spotkań z przedstawicielami Centrum Technicznego Delphi w Krakowie. Zaprezentowane zostaną wykłady tematyczne: „Systemy multimedialne w samochodach na przykładzie projektu Audi MMI” oraz „Projektowanie elektroniki samochodowej – wielodyscyplinarne wyzwanie inżynieryjne”.

Więcej informacji na plakacie .

Spotkanie z firmą SPIE Polska

Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej zaprasza studentów kierunków technicznych na prezentację lidera branży FACILITY MANAGEMENT – firmy SPIE Polska Sp. z o.o., w dniu 20 maja 2014 r., godz. 12:00 – 14:30 w auli 615, Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej.

Więcej informacji na plakacie .

Monografia naszych naukowców w języku angielskim

W wydawnictwie Lambert (Saarbrücken, Niemcy) w maju 2014 r. ukazała się monografia autorów S. Paszek i A. Nocoń pt. „Optimisation and Polyoptimisation of Power System Stabilizer Parameters”. W monografii analizowano możliwość poprawy stabilności kątowej systemu elektroenergetycznego (SEE) przy zastosowaniu stabilizatorów systemowych o parametrach dobieranych w sposób optymalny i polioptymalny. Badano stabilizatory systemowe o dwóch sygnałach wejściowych: PSS2A oraz PSS3B. Do oceny wpływu stabilizatorów systemowych wykorzystano wskaźniki stabilności kątowej bazujące na analizie modalnej SEE. Monografia zawiera opis modeli elementów zespołów wytwórczych SEE bezpośrednio wykorzystywanych w badaniach symulacyjnych. Przedstawiono ponadto ogólne podstawy teoretyczne procesu optymalizacji i poliotymalizacji. Opisano przyjęte kryteria przy optymalizacji i polioptymalizacji parametrów stabilizatorów systemowych pracujących w jedno- i wielo- maszynowym SEE. Monografia przeznaczona jest dla specjalistów z zakresu elektroenergetyki oraz studentów wydziałów elektrycznych zainteresowanych problematyką stanów przejściowych SEE. Monografia dostępna jest już na rynku .

Wybory do Uczelnianej Rady Doktorantów Politechniki Śląskiej

Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów ogłasza Wybory do Uczelnianej Rady Doktorantów Politechniki Śląskiej oraz przedstawicieli do Rad poszczególnych Wydziałów, które odbędą się w dniach 09–12.06.2014 r. Szczegółowe informacje oraz dokumenty dotyczące wyborów można znaleźć na stronie www.doktoranci.polsl.pl w zakładce Wybory 2014. Zachęcamy do udziału w wyborach.

II Forum Młodzieży SEP w Szczecinie

W dniach 4-5 kwietnia 2014 roku w Szczecinie ośmioro członków SKN SEP z Gliwic uczestniczyło w II Forum Młodzieży SEP. Spotkanie odbyło się pod hasłami: „Jesteś przyszłością SEP”, „Szanse rozwoju młodzieży SEP. Jaka wizja i kierunki działania. W forum uczestniczyło ponad 150 przedstawicieli SEP z różnych ośrodków w naszym kraju.

Inauguracja forum odbyła się w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Uczestnicy wysłuchali dwóch wystąpień wprowadzających: „Portret młodego pokolenia” oraz „Młodzież w stowarzyszeniach”. Wystąpienia były wprowadzeniem do cyklu paneli dyskusyjnych poświęconych tematyce aktywności młodzieży w stowarzyszeniach oraz oferty SEP dla środowiska akademickiego. Przedstawiciele SKN SEP z Gliwic uczestniczyli w panelach, dzięki którym mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat funkcjonowania stowarzyszeń oraz wymienić spostrzeżenia. Na koniec pierwszego dnia odbyło się posiedzenie SRK SEP.

Czytaj więcej...