piątek, 05.06.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Poczytna publikacja Profesorów Wydziału w serwisie InTech

Miło nam poinformować, że publikacja naukowa autorstwa profesorów Franciszka Witosa i Zbigniewa Gacka pt. "Testing of Partial Discharges and Location of Their Sources in Generator Coil Bars by Means of Acoustic Emission and Electric Method" zawarta w książce "Acoustic Emission - Research and Applications" uzyskała właśnie wynik 1000 pobrań. Rozdział został opublikowany w największym światowym multidyscyplinarnym serwisie otwartego dostępu InTech [http://www.intechopen.com] w marcu bieżącego roku i w krótkim czasie stał się jednym z najpopularniejszych artykułów czytanych przez międzynarodową społeczność naukową [link do publikacji ].


Zmarł prof. dr hab. inż. Marian Urbańczyk

prof. dr hab. inż. Marian Urbańczyk

W dniu 13 lipca pożegnaliśmy śp. prof. dr. hab. inż. Mariana Urbańczyka.

Profesor urodził się 2 lutego 1948 roku w Katowicach. W 1973 toku ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki. Następnie podjął pracę w Instytucie Fizyki Wydziału Matematyczno-Fizycznego. Od 2009 r. był pracownikiem Katedry Optoelektroniki Wydziału Elektrycznego. Pełniąc obowiązki zastępcy kierownika Katedry z Politechniką Śląską związany był nieprzerwanie do końca.

Przedmiotem zainteresowań naukowych prof. Urbańczyka były badania układów akustycznych i możliwości ich praktycznego wykorzystania w technice. Pracę doktorską z zakresu akustyki technicznej złożył przed Radą Naukową Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Rozprawę habilitacyjną złożył natomiast przed Radą Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej w 1999 r. Tytuł profesora uzyskał w ubiegłym roku. Prof. Marian Urbańczyk był autorytetem naukowym w dziedzinie akustyki technicznej, metrologii i elektroniki, członkiem Polskiego Towarzystwa Akustycznego oraz Przewodniczącym Zarządu Oddziału PTA.

Odszedł od nas Przyjaciel, Kolega, wzór Prawego Człowieka i Naukowca. Jego odejście jest dotkliwą stratą dla całego środowiska akademickiego.

prof. dr hab. inż. Paweł Sowa
Dziekan Wydziału Elektrycznego

Stoisko Wydziału Elektrycznego na medal!

W dniu 24 maja br. w Parku Naukowo – Technologicznym "TECHNOPARK GLIWICE" Sp. z o.o. została zorganizowana impreza otwarta "Dzień Nauki i Przemysłu". W imprezie pośród kilkudziesięciu firm i kilku wydziałów naszej uczelni wziął również udział Wydział Elektryczny. Nasze stoisko uzyskało wyróżnienie w konkursie „Stoisko na medal”!


Czytaj więcej...

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „INVENTION - Innowacyjność w Elektroenergetyce”

Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów, Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Gliwicki zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "INVENTION - Innowacyjność w Elektroenergetyce", która odbędzie się w dniach 23-25 października 2013 roku.

Więcej informacji o Konferencji na stronie Instytutu - strona Konferencji 


X konkurs o Nagrodę ABB rozstrzygnięty

W jubileuszowej X edycji konkursu o Nagrodę centrum ABB zwyciężyła praca dr inż. Tomasza Cieśli pt. „Układ do bezprzewodowej transmisji energii elektrycznej”. Praca została zrealizowana w Katedrze Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki Wydziału Elektrycznego pod opieką naukową dr hab. inż. Zbigniewa Kaczmarczyka, prof. Pol. Śl.


Czytaj więcej...