wtorek, 10.12.2019 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Wydział Elektryczny gospodarzem międzynarodowych warsztatów projektowych EDUTECH

W dniach 5-12 kwietnia 2018 Wydział Elektryczny był gospodarzem wydarzenia naukowego dla młodzieży szkolnej realizowanego w ramach projektu edukacyjnego EDUTECH pt. "Efektywna współpraca w edukacji szkolnej zorientowana na rozwój technologiczny", który jest częścią programu Erasmus+ Partnerstwa strategiczne w dziedzinie edukacji szkolnej (KA201). Politechnika Śląska jest liderem konsorcjum tego projektu, a jego koordynatorem jest dr inż. Mariusz Stępień.

Czytaj więcej...

Profesor Marian Pasko Honorowym Profesorem Politechniki Rzeszowskiej

W dniu 18 kwietnia 2018 roku władze Politechniki Rzeszowskiej nadały zaszczytny tytuł Honorowego Profesora Politechniki Rzeszowskiej prof. dr. hab. inż. Marianowi Pasko. Godność ta przysługuje naukowcom, którzy wnieśli istotny wkład w rozwój naukowy i dydaktyczny tej uczelni. Obok prof. Mariana Pasko tytuł otrzymali: prof. Lesław Gołębiowski oraz prof. Jerzy Lewicki. Tytuły wręczył rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. Tadeusz Markowski.

Czytaj więcej...

Dr inż. Mariusz Stępień w Zarządzie Oddziału Magnetics PS IEEE

Pracownik naszego Wydziału dr inż. Mariusz Stępień wybrany został do Zarządu Oddziału Magnetics (MAG-033) Polskiej Sekcji IEEE na kadencję 2018 - 2019. Dr Stępień będzie pełnił w Zarządzie funkcję Sekretarza/Skarbnika. Odpowiedzialny będzie m.in. za opiniowanie wniosków o „sponsoring techniczny” dla konferencji branżowych oraz sprawozdawczość i kontrolę finansów Oddziału.

Oddział Magnetics jest jednym z 20 oddziałów Polskiej Sekcji IEEE afiliowanym przy IEEE Magnetics Society (jednym z 10 europejskich Oddziałów tego Towarzystwa). Oddział ten skupia około 40 członków Polskiej Sekcji z całej Polski. Spotkania Oddziału odbywają się dwa razy do roku w różnych ośrodkach akademickich i przemysłowych. Obecnie funkcję przewodniczącego Oddziału pełni dr inż. Radosław Jeż z ABB (absolwent i doktorant naszego Wydziału), a funkcję zastępcy przewodniczącego dr inż. Wojciech Pluta z Politechniki Częstochowskiej. Więcej informacji na temat oddziału można znaleźć na stronie internetowej http://ieeemagnetics.pl/.

Czytaj więcej...

Nowe urządzenia firmy Omicron na Wydziale Elektrycznym

W dniu 21 marca br. na Wydziale Elektrycznym odbyło się uroczyste przekazanie wyposażenia laboratoryjnego przez firmę Omicron z Austrii. Współpracę zainicjował doktorant Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów mgr inż. Tomasz Bednarczyk. W wyniku podjętych działań firma Omicron użyczyła bezpłatnie Wydziałowi Elektrycznemu urządzenie testujące zabezpieczenia CMC 256-6 wraz z osprzętem i oprogramowaniem. Urządzenie służy testowaniu przekaźników starszych i nowszych generacji, kalibracji mierników oraz przetworników.

Czytaj więcej...