wtorek, 22.09.2020 - tydzień (N)ieparzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

NOWE ZASADY PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


60-lecie Wydziału Elektrycznego

W dniach 24-25 września 2004 r. odbyły się uroczystości 60-lecia powstania Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Uczelnia nasza została powołana dekretem z dnia 24 maja 1945 roku jeszcze z czasową siedzibą w Krakowie, przy czym rozpoczęcie zajęć dydaktycznych nastąpiło w roku akademickim 1944/45. Jako jeden z czterech pierwszych Wydziałów został utworzony Wydział Elektryczny, bazujący w swoim pierwszym okresie przede wszystkim na kadrze pochodzącej z Politechniki Lwowskiej i Warszawskiej. To z ich grona wywodzili się pierwsi dziekani i profesorowie, wokół których utworzono kilkanaście katedr: prof. Kazimierz Idaszewski, prof. Tadeusz Malarski, prof. Stanisław Fryze. Te sześćdziesiąt lat to okres rozwoju, który zaowocował rozbudową Wydziału i ustaleniem jego wysokiej pozycji w ocenie środowiska naukowego w Polsce. Aby uświetnić obchody tak ważnej rocznicy, Władze Wydziału połączyły uroczystości 60-lecia z XIV Walnym Zjazdem Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej — Oddział Elektryków.


Czytaj więcej...