niedziela, 09.08.2020 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

 

Zawieszenie zajęć dydaktycznych

Od dnia 12.03.2020r. do odwołania zostają zawieszone wykłady, zajęcia oraz konsultacje dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz inne formy kształcenia, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie.


NOWA PROCEDURA ZDALNEGO DYPLOMOWANIA


NOWE PROCEDURY PRAKTYK STUDENCKICH!

Informujemy, że na stronie Wydziału Elektrycznego zamieszczone zostały nowe procedury załatwiania spraw dotyczących praktyk studenckich oraz alternatywnych sposobów ich realizacji.

Informacje dla: studentów studiów stacjonarnych

Informacje dla: studentów studiów niestacjonarnych


Swoje zainteresowania naukowe studenci Wydziału Elektrycznego mogą rozwijać w ramach działalności Studenckich Kół Naukowych. Podstawowym celem działalności koła jest integracja studentów i kadry naukowo-dydaktycznej oraz wzajemna wymiana doświadczeń, pogłębianie wiedzy w zakresie działalności Koła,  organizowanie i udział w seminariach, spotkaniach, prelekcjach i wycieczkach o charakterze naukowym, ułatwienie startu zawodowego członkom Koła.

Studenckie Koła Naukowe działające na Wydziale Elektrycznym oraz ich opiekunowie

Studenckie Koło Naukowe Innowacyjne Technologie Systemów Elektroenergetyki
 • dr inż. Piotr Rzepka, dr inż. Mateusz Szablicki, RE1
Studenckie Koło Naukowe Energetyków
 • dr inż. Michał Szewczyk, RE1
Studenckie Koło Naukowe Elektroników Praktyków
 • dr inż. Damian Gonscz, RE2
Strona własna SKN
Studenckie Koło Naukowe Elektrotechników im. Prof. Stanisława Fryzego
 • dr hab. inż. Dariusz Grabowski, RE3
Studenckie Koło Naukowe Stowarzyszenia Elektryków Polskich
 • dr inż. Piotr Zientek, RE3-2
Studenckie Koło Naukowe Energetyki Prosumenckiej
 • dr inż. Marcin Fice, RE3-2
Studenckie Koło Naukowe FOTON
 • dr inż. Erwin Maciak, RE4
Studenckie Koło Naukowe Energoelektroników
 • dr inż. Mariusz Stępień, RE5
Studenckie Koło Naukowe Robotyki Mobilnej
 • dr inż. Tomasz Stenzel, RE5
Strona własna SKN
Studenckie Koło Naukowe Sterowania Robotów Mobilnych
 • dr inż. Maciej Sajkowski, RE5
Strona własna SKN
Studenckie Koło Naukowe Mechatroników
 • dr inż. Marek Kciuk, RE6
Strona własna SKN
Studenckie Koło Naukowe Fantom
 • dr inż. Paweł Kielan, RE6