wtorek, 19.10.2021 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Szanowni Studenci,
nastąpiła ważna dla Was zmiana Regulaminu Studiów, mówiąca o tym, że:

Warunkiem rejestracji na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021 jest:

  1. uzyskanie przez studenta co najmniej 70% punktów ECTS z przedmiotów przewidzianych w planie studiów w każdym z poprzednich semestrów,

  2. zaliczenie wszystkich zajęć, w tym praktyk zawodowych, i innych obowiązków przewidzianych w programie studiów dla danego kierunku studiów z opóźnieniem nieprzekraczającym 1 roku w stosunku do planu studiów, przy czym uzupełnianie zaległości powinno być zgodne z planem studiów danego kierunku.

Link do tekstu całej Uchwały nr 59/2020 z dnia 29 czerwca 2020:
https://www.polsl.pl/Jednostki/RD1-COS/Documents/Studia%20I%20i%20II%20stopnia/Regulamin_studiow_2020_zmiana.pdf

dr inż. Rafał Setlak