wtorek, 19.10.2021 - tydzień (P)arzysty
logoPolSl2019 2logoRE100
Wydział Elektryczny

Podajemy informacje dotyczące obowiązkowego szkolenia BHP dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia.

 1. Szkolenie BHP opracowane jest w formie kursu dydaktycznego udostępnionego za pośrednictwem Platformy Zdalnej Edukacji. Kończy się ono quizem, który należy rozwiązać i zaliczyć.
 2. Aby zapoznać się z treścią szkolenia należy wejść na stronę: http://platforma.polsl.pl/rr3/.
 3. Zalogowanie się na Platformę będzie możliwe przez użycie hasła do poczty elektronicznej w domenie @student.polsl.pl.
 4. Podczas pierwszego logowania założone zostanie konto dla każdego studenta na Platformie Zdalnej Edukacji.
 5. Korzystacie Państwo z klucza dostępu nadanego przez Inspektorat BHP (klucz odpowiedni dla kierunku znajduje się w prezentacji pdf). 
 6. Każdy test jest inny, jego zdanie jest obowiązkowe, a pytania są ułożone w przypadkowej kolejności.
 7. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu 50% prawidłowych odpowiedzi i to będzie podstawą zaliczenia. Wynik testu jest automatycznie obliczany przez system.
 8. Jeśli ktoś z Państwa nie zaliczy testu przy pierwszym podejściu, przysługują mu jeszcze 3 dodatkowe podejścia. 
 9. Informacje o zaliczonych szkoleniach będą przesyłane do Biura Obsługi Studentów 2 Gliwice. 
 10. Klucze dostępu do poszczególnych kierunków a także wszelkie ważne informacje są dostępne w prezentacji pdf
 11. Szkolenie jest dostępne po zalogowaniu się na Platformie Zdalnej Edukacji do 31 marca 2021 r.